"Еврохолд" пласира емисия за 70 млн. евро за предишни облигации и развитие на бизнеса

"Еврохолд" пласира емисия за 70 млн. евро за предишни облигации и развитие на бизнеса

Финансовата компания "Еврохолд България" обяви, че е пласирала успешно нова облигационна емисия за 70 млн. лв., с които ще погаси предишна емисия, чиито лихвени условия са били по-лоши от тези на сегашния заем, и ще развива бизнеса си.

Облигационната емисия е в част от програмата на дружеството за необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN Programme) на стойност 200 млн. евро, търгувана на Ирландската фондова борса. Това е втори транш за компанията по програмата, чийто  проспект бе одобрен от Централната банка на Ирландия през ноември 2016 г. Заемът е за пет години при фиксиран лихвен купон от 6.5%

Книжа са записали над 20 институционални инвеститора от Великобритания, Швейцария, Русия, Германия и България.
 
Набраните средства ще бъдат използвани за погасяване на предходната емисия в размер на 47 млн. евро и с фиксиран лихвен купон 8%, както и за развитие на бизнеса на "Еврохолд България“, уточнява се в съобщението.

"Новата емисия е с по-добри параметри за нас като емитент спрямо предходната, което е атестация за повишено доверие на инвеститорите. Новата облигационна емисия няма да се отрази на задлъжнялостта на компанията, защото до края на годината предстои увеличение на капитала на холдинга чрез емитирането на 40 336 250 нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 1.3 лв.“ , посочи Кирил Бошов, председател на управата на "Еврохолд България".

Малко използваните от компаниите у нас EMTN програми са популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни. Те улесняват достъпа до финансиране на международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на траншове. Позволяват значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии - честота и период на емитиране на книжата, размер и лихва, и т.н.

"Еврохолд България" извършва небанкови финансови услуги и управлява активи в Централна и Югоизточна Европа. Акциите ѝ се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Компанията е мажоритарен собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ). Базираната в София застрахователна група оперира в 8 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в 4 от тях - България, Румъния, Македония и Украйна. От 2014 г. ЕИГ развива дейност и в Гърция. Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има 1600 служители.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?