"Еврохолд" предлага 220 млн. лв. за борсовите 33% от ЧЕЗ

Шефовете на доставчика и мрежовия оператор остават, сменят се само надзорните съвети

"Еврохолд" предлага 220 млн. лв. за борсовите 33% от ЧЕЗ

Застрахователният холдинг "Еврохолд", който в края на юли приключи сделката с ЧЕЗ за придобиването на енергийните ѝ активи в България, в сряда обяви търговите си предложения към притежателите на остатъчните 33 на сто от дружествата "ЧЕЗ Разпределение" и "ЧЕЗ Електро". В момента тези дялове се търгуват на Българската фондова борса (БФБ), но мажоритарният собственик иска да ги придобие. В същото време "Еврохолд" е запазил с изключение на един член сегашния чешки мениджмънт на двете дружества, сменени са само надзорните им съвети, като един от новите членове е Асен Христов – основният акционер на застрахователния холдинг.

Предложената цена за акция в мрежовия оператор е 276.88 лв., пише в търговото предложение за "ЧЕЗ Разпределение", изпратено до Комисията за финансов надзор (КФН) и публикувано от БФБ. Доколкото официалният купувач на активите на ЧЕЗ – регистрираното в Амстердам дружество на "Еврохолд" "Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани", иска да изкупи 636 240 броя акции, търгувани на борсата, приготвеният ресурс е 176.162 млн. лв. Определената като справедлива цена обаче все още не е одобрена от КФН. Доколкото най-високата постигната на борсата стойност е 300 лв. за дял е възможно собствениците на акции да поискат повече и да се наложи по-голяма сума за изкупуването им.

За акциите в доставчика на ток се предлага цена от 26 070 лв., пише в обявената на БФБ оферта за остатъчните 1650 акции в "ЧЕЗ Електро", които "Еврохолд" не притежава Ако цената бъде приета, това означава, че новият собственик ще плати над 43 млн. лв. за миноритарния пакет.

Срокът за приемане на търговите предложения е 28 дни след публикуването им. Той обаче може да бъде удължаван, както и да се променят отправените оферти.

От "Еврохолд" информираха фондовата борса и за това, че е запазен съставът на борда на "ЧЕЗ Разпределение", а в този на "ЧЕЗ Електро" има само една промяна. Освободени са обаче надзорите им, за да отстъпят местата си на представителите на новия собственик.

Така в "ЧЕЗ Електро" в оперативното ръководство остават Карел Крал и Димчо Станев. Сменен е само Леон Връшка с Христо Бабев. В надзора на електроснабдителното дружество влизат Кирил Бошов, който е председателят на борда на директорите на "Еврохолд" и също акционер, щефът на финансовото дружество на холдинга "Евро Финанс" Васил Стефанов, който отговаря за сливанията в групата, както и Велислав Христов и Драгош Андрей.

В "ЧЕЗ Разпределение" мениджмънтът е напълно запазен в сегашния си състав - Петър Холаковски, Душан Рибан и Виктор Станчев. В надзора обаче влизат Асен Христов, който чрез фирмата си "Старком" притежава малко над 60 на сто в "Еврохолд", Венелин Колицов, Тихомир Трендафилов и Асен Минчев.

"Еврохолд" придоби от ЧЕЗ срещу 335 млн. евро 67 на сто от тези две дружества и целия капитал на шапката на групата "ЧЕЗ България", търговеца на ток "ЧЕЗ Трейд", два слънчеви проекта - "Фри Енерджи Проджект Орешец" и "Бара Груп", както и фирмата за информационни услуги "ЧЕЗ ИКТ". Сделката бе платена с комбинация от заеми от различни финансови институции и набиране на средства от борсата чрез увеличение на капитала на "Еврохолд". Част от привлечените средства са именно за обратното изкупуване на миноритарните дялове, каквото предложение новият собственик е длъжен да направи на техните собственици.

В двете търгови предложения "Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани" посочва, че не смята да променя дейността на дружествата в близките години. Декларира, че "не предвижда и няма намерения за преобразуване или прекратяване на дружеството, както и за прехвърляне на контрол на трети лица, за промени в размера на капитала на дружеството". Ще се запази структурата на двете дружества, като те ще бъдат подсилени и развивани спрямо пазарната конюнктура, а печалбите ще се запазят. Поставя се също така цел за намаляване на оперативните разходи и въглеродния отпечатък на дружеството, както и нови и подобрени услуги за обслужване на клиенти, намаляващи времето и разходите за това.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?