Еврокомисия прикани София и Букурещ да задълбочат реформите

Европейската комисия призова днес България и Румъния да продължат реформите в публичната администрация и в съдебната система, а също в областта на икономиката, за да изпълнят критериите за членство в Европейския съюз, предаде АФП.

София и Букурещ са приканени също да продължат борбата срещу корупцията.

В ревизиран от ЕК документ за предприсъединителното партньорство с България и Румъния, комисията изброява мерките, които двете страни трябва да предприемат през следващите години, за да изпълнят поставената цел да се присъединят към Европейския съюз през 2007 година.

Тези мерки детайлизират краткосрочните и средносрочни цели, залегнали в пътните карти за България и Румъния.

През декември м.г. ЕС се ангажира да подкрепи приемането на България и Румъния през 2007 г., като за тази цел одобрени поредица от определени времево мерки, които двете държави трябва да изпълнят, наречени "пътни карти". Съюзът увеличи и финансовата предприсъединителна помощ за България и Румъния.

Одобреният днес от Еврокомисията документ уточнява конкретните реформи, които трябва да предприемат кандидатките в оставащите до 2007-ма години.

На България се препоръчва да съкрати прекомерната продължителност на съдебните процедури и да съблюдава зачитането на основните права при наказателните дела. Еврокомисията е изтъкнала по-специално пред София необходимостта да бъдат избягвани "произволните арести" и да бъдат подобрени условията в психиатричните заведения.

На Румъния е препоръчано да положи усилия за гарантиране независимостта на съдебната власт, като въведе прозрачна система за подбор на магистратите.

Еврокомисията призовава двете страни да модернизират полицията и да укрепят административните структури с оглед ефикасното използване на фондовете на ЕС.

Според Брюксел в областта на икономическите реформи България все още не е в състояние да се справи с натиска на конкуренцията и с пазарните сили на ЕС.

Поради това Еврокомисията приканва България да положи усилия в областта на приватизацията, в реформата на митническата и данъчната администрация, в развитието на небанковия финансов сектор и в зачитането на правото на собственост.

Румъния все още не отговаря на икономическите критерии, набелязани на срещата на върха на ЕС в Копенхаген, смята Европейската комисия. Букурещ трябва да намали равнището на инфлацията, да подобри управлението на държавните разходи, да опрости данъчните разпоредби и да задълбочи приватизацията в банковия сектор.

Според експертите на МВнР в приетия днес от Еврокомисията документ няма нищо тревожно за България, заяви за Mediapool говорителят на външно министерство Любомир Тодоров. Той обясни, че констатациите в документа се базират на редовните доклади на еврокомисията и написаното в него са областите, върху които страната ни трябва да се съсредоточи, ако иска да се присъедини през 2007. Тодоров обясни, че до вторник не е било получено становище от Еврокомисията по изпратените преди две седмици ревизирани промени в закона за съдебната власт.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?