Брюксел продължава наказателната процедура

Еврокомисията подсети България за цифровизацията

Страната трябва да гарантира открит и недискриминационен достъп до пазара

Еврокомисията подсети България за цифровизацията

Европейската комисия прикани България да гарантира открит и недискриминационен достъп до пазара на наземно цифрово радиоразпръскване. В съобщение на ЕК, цитирано от БТА, се посочва, че страната не се е съобразила с изискванията, заложени в директивата за конкуренцията, когато през 2009 г. е предоставила наличните пет лота за наземно цифрово радиоразпръскване чрез две конкурсни процедури, като по този начин е ограничила без основание броя на предприятията, които могат да навлязат на този пазар.

Комисията отбелязва, че критериите за подбор на конкурсните процедури са били непропорционални и следователно не са в съответствие с изискванията на директивата за конкуренцията, директивата за разрешение и рамковата директива. На кандидатите не е било разрешено да бъдат свързани с доставчици на съдържание (оператори на телевизионни канали), включително оператори, извършващи дейност само извън България, или с оператори на мрежи за радио- и телевизионно разпръскване.

Днешното решение на ЕК е под формата на мотивирано становище, втора стъпка в процедурата за нарушение, съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. България сега разполага с два месеца да съобщи на комисията за мерките, които е предприела, за да отстрани нарушенията на правото на ЕС и да позволи ефективен достъп до българския сектор на наземно цифрово радиоразпръскване.

Ако националните органи не отговорят по задоволителен начин в рамките на два месеца, комисията може да отнесе въпроса към Съда на Европейския съюз, се посочва в съобщението на еврокомисията.

Процедурата за нарушение при изборът на фирми, които да изградят така наречените мултиплекси бе открита от ЕК през май 2010 година, след като още при управлението на тройната коалиция през 2009-та година словашката по онова време фирма “Тауърком“ взе изграждането на два от мултиплексите за частните радио и телевизионни станции, а латвийската “Хану Про“ – останалите три. След това вече при управлението на ГЕРБ "Хану Про" получи и мултиплекса за разпространяване програмите на държавните “Българска национална телевизия“ и “Българско национално радио“.

“Тауърком“ пък през 2010 г.се вля в Националното управление “Радиотелевизионни системи“ (НУРТС), в което след сделка с "Виваком" половината собственост взе регистрираната в Кипър офшорка “Манселорд Лимитед“ представлявана у нас от Цветан Василев, собственик на Корпоративна банка и държащ контрола над медийната група, управлявана от бившата шефка на тотото Ирена Кръстева и сина ѝ депутат от ДПС Делян Пеевски.

После телекомът “Виваком” прехвърли собствеността си в НУРТС на дубайската "Блусат Партнерс" (Bluesat Partners Ltd.).

Пез ноември 2010-та правителството удължи срока за въвеждане на изцяло наземно цифрово телевизионно разпръскване. Съгласно евроангажиментите ни до края на 2012 година трябваше да отпадне аналоговото радиоразпръскване. Заради “трудности от финансово, правно и пазарно естество“ тази дата бе преместена за 1 януари 2015.

В началото на март тази година обаче стана ясно, че аналоговият сигнал за телевизионно разпространение ще бъде изключен на 1 септември 2013 г., докогато 85 на сто от домакинствата в страната трябва да получават цифрова телевизия. Това предвижда проектът на нов план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в България, публикуван за обществено обсъждане.

През юли миналата година пък бе обявено, че се готви търг за нови два лиценза за изграждане на мултиплекси. Посочената цел е да се въведе реална конкуренция на пазара на цифровизация.

В днешното си съобщение ЕК приветства обявеното начало на тръжна процедура за разпределение на спектъра. Посочва се, че през декември 2011 г. България е приела изменения на законодателството си, за да позволи организирането на нова тръжна процедура преди 1 септември 2013 година. Комисията очаква България да оповести условията на процедурата възможно най-скоро, така че потенциалните нови участници да могат да подготвят съответната документация, да бъдат подбрани и да навлязат на пазара преди датата, определена за приключването на аналоговото разпръскване - 1 септември 2013 година.

Комисията ще следи дали тръжните условия са в съответствие с директивите и дали позволяват ефективно навлизане на пазара на наземното цифрово радиоразпръскване.

Преходът от аналогово към цифрово радиоразпръскване до 2012 г. е една от целите на политиката на ЕС, отбелязва комисията. Тази промяна дава възможност за по-ефективно използване на радиочестотите и реорганизиране на значителен дял от спектъра за нови услуги ("дигиталния дивидент").

За да гарантира, че този процес ще доведе до навлизането на нови участници, които ще насърчат конкуренцията и ще предоставят по-голям избор на зрителя, комисията следи дали се спазват правилата за ползването на допълнителния капацитет на спектъра, които са определени в директивите за конкуренцията, за разрешение и рамковата директива.

Тези правила налагат правата за използване на радиочестотите да се предоставят чрез открити, прозрачни, обективни, недискриминационни и пропорционални процедури, без да се засягат целите от общ интерес, заявява ЕК.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?