Еврокомисията понижи прогнозата си за растежа на България

Европейската комисия (ЕK) е понижила очакванията си за икономическия растеж в България през 2014 г. от 1.7 процента до 1.5 на сто. За сравнение, МВФ прогнозира 1.6%, докато правителството се надява на ръст от 1.8%. Такъв според прогнозата на Брюксел ще достигнем през 2015 г.

ЕК понижи прогнозата си и за ръста на БВП в България за 2013 г. до 0.5% спрямо 0.9% при прогнозата си през май. Очакванията на финансовия министър Петър Чобанов са ръстът през тази година да е между 0.6-0.8 процента.

Съживяването на икономическата активност към края на годината се очаква да бъде подсилено от прогнозираното икономическо възстановяване на ЕC, се посочва в есенния доклад на ЕК. Набраната инерция в края на годината ще се отрази положително върху идната година.

Основен двигател за растежа се очаква да бъде вътрешното търсене – увеличаване на потреблението на домакинствата и частните инвестиции. Надеждите са стабилизирането на пазара на труда да продължи през следващите две години, като след пика на безработни през 2013-та, от 2014 г. техният брой да започне да намалява.

Въпреки това ЕК очаква възстановяването на българската икономика да става сравнително по-бавно на фона на останалите европейски страни. Основната причина е намаляването на населението заради застаряване и миграция.

Очакванията са възстановяването на икономическата активност да доведе до постепенно увеличаване на частните инвестиции. Това се подкрепя от сравнително силния финансов сектор. Като плюс се отчита продължаващият спад на лихвите по депозити и заеми, което предполага по-облекчени условия за кредитиране.

Очакванията на ЕК са износът да остане относително силен и през следващите две години. От друга страна обаче възстановяването на вътрешното потребление и инвестициите ще доведе до обръщане на сметката и вносът ще е повече от износа.

Най-големият риск за изпълнение на прогнозата идва от потреблението на домакинствата, което може да се окаже по-слабо заради ниското доверие на потребителите. По-слабото вътрешно търсене може да бъде компенсирано частично с по-големия износ, така както се случи през последните години, отбелязва ЕК.

Първи признаци за възстановяване на трудовия пазар

След драстичен спад на заетостта през последните четири години ситуацията на пазара на труда изглежда се стабилизира, смята ЕК. Това се дължи основно на добре развиващия се земеделски сектор и добрата реколта през 2013 г. Положително е, че вече има признаци за стабилизиране на заетостта и в други сектори на икономиката, посочва ЕК.

След пика от тази година, когато се очаква безработицата да достигне 12.9%, през следващите две години ЕК се надява тя да започне плавно да намалява, като прогнозата за следващата е 12.4%, а за 2015 г. пада до 11.7%.

Прогнозата на правителството е по-консервативна, като очакванията на кабинета са през 2014 г. безработните да намалеят до 12.6%.

Забавяне на инфлацията заради държавно регулираните цени на тока

ЕК отчита рязко забавяне на инфлацията през тази година, като очакванията са тя да бъде 0.5%. Основната причина за това се дължи на понижението на цените на енергията заради административното им определяне от държавата за тока, както и глобалното поевтиняване на цената на петрола, посочва ЕК. Друг фактор за ниската инфлация е добрата земеделска реколта, която е довела до по-ниски цени на храните.

ЕК очаква през следващата година инфлацията леко да се повиши до 1.4%, а през 2015 г. да достигне до около 2% заради възстановеното вътрешното търсене.

Растящ дефицит и дълг

Брюксел очаква значително нарастване на дефицита от 0.8% от БВП през 2012 г. до 2% от БВП през 2013 г. Това се дължи на комбинация от слаб икономически растеж и увеличаване на социалните разходи през тази година, след три години на фискална консолидация, посочва ЕК.

Есенната прогноза на ЕК е направена преди внасянето на Бюджет 2014 в парламента и затова не са отразени всички мерки на българското правителство за следващите две години, се отбелязва в документа.

Най-вероятно това е причината ЕК да очаква разхлабването на колана да продължи и през следващите години, като планира дефицитът да остане в рамките на 2% от БВП през 2014 г. и да се понижи до 1.8% през 2015 г.

В същото време финансовият министър Петър Чобанов заяви намерение за постепенно намаляване на бюджетния дефицит - за следващата година ще се гони свиване до 1.8% от БВП, за 2015 – до 1.5% от БВП и за 2016 – 1.3% от БВП.

В същото време ЕК очаква държавният ни дълг да се увеличи от 18.5% през 2012 г. до 24% от БВП през 2015 г.

Постепенно възстановяване на ЕС набира сила

През последните месеци има окуражителни признаци, че икономиката на Европа е в процес на възстановяване. След като се сви през първото тримесечие на 2013 г., тя започна да расте отново през второто и реалният БВП се очаква да продължи да расте през останалата част на годината, се казва в есенната прогноза на Брюксел.

Прогнозираният растеж в ЕС през втората половина на 2013 г. е 0.5% в сравнение със същия период през 2012 г. На годишна основа реалният ръст на БВП за тази година се очаква да бъде нула за ЕС и –0.4% в еврозоната.

През следващите две години обаче се очаква икономическият растеж постепенно да набира скорост и да достигне 1.4% в ЕС и 1.1% в еврозоната през 2014 г. и съответно 1.9% и 1.7% през 2015 г.

Основен двигател за растежа се очаква да продължи да бъде вътрешното търсене. ЕК отчита, че връщането към стабилен растеж постепенно ще набира скорост заради значителните различия между отделните държави.

"Като цяло външната среда е по-предизвикателна, отколкото се очакваше. Икономическата активност извън ЕС се очаква да расте по-бавно, включително и международната търговия. Същевременно цените на петрола се повишиха над нивата, които очаквахме през май, както и обменният курс на еврото", се посочва в доклада като фактори, които поставят пред риск възстановяването на ЕС.

От Еврокомисията отбелязват още, че се задълбочават съществените различия между държавите-членки по отношение на растежа и перспективите пред пазара на труда.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?