Еврокомисията предлага мерки срещу измамите с ДДС

Еврокомисията предлага мерки срещу измамите с ДДС

Европейската комисия предложи в петък изменения на правилата за борба с измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС). Предлага се прекратяване на 25-годишния "преходен" режим на ДДС в ЕС.

Измамите с данъка върху добавената стойност се оценяват на 50 млрд. евро годишно.

Опростяване на данъчното облагане на стоките

В действащата система на ДДС търговията със стоки между дружествата се разделя на две сделки: освободена от ДДС продажба в държавата от ЕС на произход и данъчно облагано придобиване в държавата от ЕС по местоназначение.

С днешното предложение се слага край на това разделение на всяка отделна търговска сделка. Предвижда се трансграничната търговия със стоки да бъде определена като "една данъчно облагаема доставка", за да може стоките се облагат в държавата, където доставката завършва, допълни ЕК.

Предвижда се създаването на онлайн портал или обслужване на едно гише за всички дружества в ЕС за обявяване на техния ДДС. Системата ще бъде достъпна за дружества извън ЕС, които желаят да продават на фирми в ЕС и които в противен случай трябваше да се регистрират за целите на ДДС във всяка държава от съюза.

След въвеждането на новата система дружествата ще трябва да определят един посредник в ЕС, който да се занимава от тяхно име с формалностите по ДДС.

По-малко бюрокрация

С промените се укрепва саморегулацията на ДДС и се очаква да намалят административните стъпки, които трябва да изминат дружествата при продажба на други дружества в останалите държави в ЕС.

Специалните задължения за докладване във връзка с преходния режим на ДДС няма да бъдат необходими повече за търговията със стоки. Допълнителното фактуриране по отношение на търговията в ЕС ще се урежда с правилата на държавата на продавача.

Продавачът е отговорен за събирането на ДДС

От промените следва, че продавачът следва да начислява дължимия ДДС при продажба на стоките на своя клиент в друга държава от ЕС, като се прилага ставката на държавата по местоназначение.

Придобиващият стоките ще бъде отговорен за плащането на ДДС, само когато е надежден данъкоплатец, признат от данъчната администрация.

В миналото ДДС замени данъците върху оборота

Общата система на ДДС замени данъците върху оборота, които изкривяваха конкуренцията и подкопаваха свободното движение на стоки.

ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи за държавите от ЕС, като през 2015 г. са събрани над един трилион евро, което представлява седем процента от БВП на Общността. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението той е един от видовете облагане в подкрепа на растежа на икономиката, посочва Европейската комисия.

Споделяне

Още от Бизнес