Еврокомисията представи предложения за по-зелена и чиста икономика

Еврокомисията представи предложения за по-зелена и чиста икономика

Европейската комисия представи предложение за финансова система в подкрепа на целите на ЕС в областта на опазването на природата и икономическото развитие.

 

Заради непредвидимите последици от промените в природата и изчерпването на ресурсите са необходими спешни мерки. За да се постигнат целите на ЕС за опазването на околната среда до 2030 година, договорени в Париж, включително за намаление с 40 на сто на парниковите газове, са необходими допълнително около 180 млрд. евро годишно. Комисията представя по тази причина план за повишаване на ролята на финансирането за добре работеща икономика, се допълва в съобщението.

Преди година ЕК назначи експертна група, за да изготви препоръки в подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика. На основата на доклада на тази група ЕК предлага въвеждането на единно европейско разбиране за понятието "устойчиво" и да се набележат областите, в които "устойчивите" инвестиции могат да имат най-голямо въздействие.

 

Комисията предлага да бъдат създадени знаци за финансови дейности, които са съобразени с опазването на природата. Така лесно ще се установява дали дадена инвестиция отговаря на изискванията за "зелена или нисковъглеродна икономика". Предлага се изясняване на задължението на онези, които управляват имущество, и на институционалните инвеститори, да вземат устойчивото развитие предвид в рамките на инвестиционния процес; въвеждане на изискване застрахователните дружества и инвестиционните посредници да обсъждат с клиентите си техните предпочитания за "устойчиво развитие".

Комисията ще проучи възможността за пренастройване на капиталовите изисквания за банките (т.нар. фактор в подкрепа на природосъобразността) за "устойчиви инвестиции", когато това е оправдано от гледна точка на опасностите, при едновременно запазване на финансовата стабилност.

 

ЕК предлага също да бъде повишена прозрачността в областта на корпоративната отчетност, като се преразгледат насоките за нефинансовата информация за по-нататъшното им привеждане в съответствие с препоръките за оповестяването на финансова информация, свързана с природата.

Парижкото споразумение и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. предвиждат постигането на целта за "по-устойчива икономика и общество". Финансовата система също трябва да даде своя принос за постигането на "по-устойчив" растеж.

 

Пренасочването на частен капитал към "по-устойчиви" инвестиции изисква цялостно преосмисляне на начина, по който работи европейската финансова система. Това е необходимо, за да може ЕС да постигне "по-устойчив" икономически растеж, да осигури стабилността на финансовата система, да насърчи повече прозрачност и дългосрочно планиране в икономиката.

Споделяне

Още от Европа

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?