Еврокомисията пусна сайт за опасни продукти

Международен портал вече ще информира потребителите за изтеглени от пазара опасни продукти в цял свят. Адресът му е globalrecalls.oecd.org.

“Международният портал за изтеглени от пазара продукти“ е разработен съвместно от Европейския съюз и страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в това число САЩ, Австралия и Канада.

Целта е порталът да помогне за повишаване на безопасността на потребителите по целия свят и да подобри тяхната осведоменост и информираност.

Средно годишно около 3000 продукти се изтеглят от пазара.

Споделяне

Още от Бизнес