Еврокритики за изоставане с широколентовия интернет и свиването на КРС

Еврокритики за изоставане с широколентовия интернет и свиването на КРС

България бе разкритикувана от Европейската комисия за това, че изостава с разпространението на широколентовия интернет и за намаляването на състава на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) от 9 на 5 души, което създава правна несигурност за нейната структура и състав. Това е посочено в новия 15-и доклад на Европейската комисия относно напредъка на единния европейски пазар на електронни съобщения, обявен във вторник..

България и Румъния остават страните с най-слабо разпространение на широколетнов интернет – с такъв разполагат едва 13 на сто българските и румънските граждани, докато средният процент за Европейския Съюз доближава 25.

Липсва конкуренция на пазара на DSL достъп, където пазарният дял на “Виваком“ дори се е повишил, достигайки до 99.9%. ЕК сигнализира, че тези данни изискват незабавно приемане от страна на Регулатора на анализ на пазарите на широколентов достъп.

ЕК изтъква още, че са налице сигнали от алтернативни оператори за прилагане на ценова преса от страна на “Виваком“, което прави невъзможни конкурентните оферти.

В резултат на тази политика, изграждането и развитието на мрежи за достъп от следващо поколение (NGA networks) със значително по-високи скорости, над което активно се работи в останалите страни-членки, в България остава тема, която дори не се обсъжда.

Констатация за пречки пред алтернативните оператори има и при фиксираните телефонни линии у нас, за които е записано, че основният оператор в някои случаи заменя аналоговата връзка с цифрова, която обаче е с по-ниско качество и по-ограничен обхват на услугите.

Негативните коментари относно фиксирания пазар включват и откритата срещу България наказателна процедура заради липсата на фиксирана преносимост, чието въвеждане беше забавено след датата, определена в Договора за присъединяване на България към ЕС.

За мобилните комуникации у нас е отбелязано, че все още цените за разговори между отделните оператори остават високи спрямо средните в Европейския Съюз – и че това принуждава някои български граждани да поддържат абонамент при два или три GSM оператора. Това е така заради проблемите във взаимното свързване, въпреки отчетения спад от 67.5 на сто за периода 2008-2010 г. в цените на едро между операторите.

Средната цена за терминиране в мобилни мрежи съгласно 15-тия доклад е 6.71 евроцента, ще стане 6.1 евроцента. иначе цените за разговорите между абонатите на един и същи оператор са сред най-ниските в Европа.

Средната цена на дребно на минута разговор в една и съща мрежа е под 10 стотинки или пет евроцента като понижението е 2 стотинки спрямо данните в предходния евродоклад. В същото време стойността за Европа e 13 евроцента. По-евтино по мобилния говорят само в Кипър - срещу 4 евроцента, и в Латвия - между 4 и 5 евроцента.

В условията на сериозна финансова криза, телеком секторът е сред основните двигатели на европейските икономики със значителния си дял от БВП. Например, годишните вложения, направени от компаниите в българския телекомуникационен сектор, са около 1,2% от БВП срещу по-ниската - 0,5 % средна стойност за ЕС. Според данните в 15-ия доклад на ЕК обаче ситуацията в България отново е значително по-различна отколкото в останалите европейски страни. Там по-големият дял от инвестициите се пада на фиксираните оператори, а у нас 58 на сто от вложенията в сектора са направени от мобилните.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?