Евромисия отчете надежден ветеринарнo-граничен контрол у нас

Евромисия отчете надежден ветеринарнo-граничен контрол у нас
България има всички гаранции за надеждност върху контрола по движението на стоки, както между страните-членки, така и от трети страни. Това са отчели представители на Службата по храните и ветеринарните въпроси (FVO) на Европейския съюз в петък след приключилата им двуседмична мисия у нас, съобщи генералният директор на Националната ветеринарно-медицинска служба  (НВМС) доц. Жеко Байчев.

Инспекцията бе по готовността на България за контрола на свободно движение на стоки, храни и суровини от животински произход. Било е проверено обезпечаването на свободното движение на стоките и контрола в пунктовете Капитан Андреево, Калотина, летище София и пристанищата – Варна и Бургас.

В същото време мисията е установила, че в България няма одобрени складове на граничните инспекционно-ветеринарни пунктове, които да поемат евентуално движение на суровини и храни от животински произход от трети страни, неотговарящи на изискванията на ЕС, с цел реекспорт за трети страни. Байчев обясни липсата на одобрени складове за тези продукти с непроявеното от собственици на складове желание за извършването на такава дейност. Затова НВМС трябва да разработи процедура в случай, че има желаещи за такова движение на стоки и предварително да се подсигури складова база, която да бъде одобрена от българските ветеринарни власти, допълни той.

Мисията е оценила положително предоставения от НВМС наръчник за целия граничен контрол и препоръчала отделни детайли от него да бъдат обособени като инструкции с цел присъствието им във всеки пункт и ползването от контролния орган. До приключването на мисията голяма част от тези инструкции са били спазени и представени на евроекспертите, каза доц. Байчев. 

Споделяне

Още от Бизнес