Европа отново е притегателна за инвеститорите

Европа отново е притегателна за инвеститорите

Инвеститорското доверие в Централна Европа достигна двугодишен връх, след като Източна Европа отново се върна по пътя на растежа. Това сочи последното проучване на "Делойт Централна Европа" върху доверието в частния сектор, обявено в петък. За пръв път в последните четири години се отбелязва напредък за два последователни шестмесечни периода.

 

"Съществуват редица фактори в подкрепа на това покачване в оптимизма", коментира Гарет Бърн съдружник в "Делойт Централна Европа" и ръководител на отдела по сливания и придобивания, Сред причините той посочва спадналата заплаха от колапс на Еврозоната и увеличеното доверие в цяла Европа заради отбелязания, макара и минимален, растеж на икономиката. Според доклада има четирикратно увеличение на броя на запитаните компании, които очакват подобряване на икономиката в следващите няколко месеца.

 

"Това е от изключително значение, тъй като нарастващото доверие спомага за увеличаването на броя на сделките по сливания и придобивания, сключени в региона от Централна Европа", посочва Бърн.

 

Почти 60% от анкетираните очакват реализиране на нови сделки през следващите шест месеца. Положителен сигнал за това идва и от инвестиционните фондове "3 Ти Ес Кепитъл Партнърс" (3TS Capital Partners", "Ейбрис Кепитъл Партнърс" (Abris Capital Partners) и "Ентърпрайс Инвестърс" (Enterprise Investors), които набират средства в приблизителен общ обем около 1 млрд. евро и също оказват положително влияние върху инвестиционните дейности в региона, посочват от "Делойт".

 

"Много регионални компании продължават да се концентрират върху набиране на средства или се подготвят за такова, което означава, че все още не можем да очакваме рязко увеличение на размера и броя на сделките", смята Бърн. Според него обаче "основите за завръщането на инвестициите в сливания и придобивания в Централна Европа са поставени“.

 

"Успешното привличане на свеж ресурс от активните играчи е безспорно добра новина, но за мащабите на България открит остава въпросът каква част от тези средства ще проправят път до нас", коментира Тодор Тодоров, директор Финансово консултиране в "Делойт България". По думите му привлекателни за фондовете ще са компании с ясна визия за ръст в следващите 3-5 години, което в отсъствието на макроикономическа подкрепа е сериозно предизвикателство и прави консолидацията в някои сектори ефективно решение. Тодоров очаква фондовете с присъствие в региона да са най-активни чрез оперативните компании, в които вече са инвестирали.

Споделяне

Още от Бизнес