Европа проверява строежа на български пътища с европари

Европа проверява строежа на български пътища с европари

Европейската сметна палата е започнала проверка как се строят финансираните с европейски средства пътища в България, Чехия, Полша и Испания, които са част от трансевропейската транспортна мрежа и трябва да осигуряват свързаност в Общността, съобщиха от одитната институция.

Тя ще проследи дали напредъкът на строителството на части от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в тези четири държави върви по план. Ако пък има вече завършени пътища от тази мрежа, ще се проследи дали те се поддържат в добро състояние.

Одиторите ще проверят също така дали отпуснатите средства за пътна свързаност осигуряват напредък на държавите членки към навременно завършване на мрежата и по-добра връзка на гражданите в различните региони и между държавите членки.

В България сред проектите, финансирани като част от TEN-T мрежата, са лотове от автомагистрала "Струма" и прилежащият ѝ тунел "Железница",  Южната дъга на Софийския околовръстен път, редица първокласни, второкласни и третокласни пътища, както жп линията Елин Пелин – Костенец, обновяването на редица жп гари в страната и други проекти.

Целта на Европа е до 2030 г. TEN-T мрежата да обхване и да бъдат завършени девет основни коридора с дължина около 40 000 км. от Балтийско море до Атлантика и от Скандинавия до Средиземноморието. Тези коридори имат най-високо стратегическо значение за постигане на целите на свързаност на регионите в Европа.

Финансирането от ЕС за пътна инфраструктура в периода 2007—2020 г. възлиза на около 82 млрд. евро, половината от които са изразходвани за основната и широкообхватната мрежа. Основните бенефициенти на това финансиране са централно- и източноевропейските държави членки, припомнят от Европейската сметна палата.

"В последните десетилетия финансирането от ЕС е помогнало да се подобрят транспортните връзки между държавите членки и техните региони, но в пътната мрежа все още съществуват пропуски, липсващи връзки и места с недостатъчен капацитет,“ заяви Джордже Пуфан, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за одита. Според него обаче съществува риск цялата основна мрежа на ЕС да не бъде завършена навреме

Очаква се одитният доклад с резултатите от проверката да бъде публикуван в началото на 2020 г.

Споделяне

Още от Бизнес