Европа трябва да намали още изхвърляните боклуци и храни

Европа трябва да намали още изхвърляните боклуци и храни

Европейските депутати приеха проектозакон, с който се повишават изискванията към страните членки на Евросъюза за рециклиране на отпадъците, намаляват се допустимите количества боклуци за депониране и се ограничава пилеенето на храни, съобщиха във вторник от Европарламента.

Според одобрените изисквания делът на рециклируемите отпадъци трябва да се повиши от сегашните 44 процента до 70% през 2030 г.. Евродепутатите предлагат да е позволено депонирането само на 5 процента от боклука, а хранителните отпадъци да се намалят с 50%.

Предстои новите мерки да се обсъдят със Съвета на министрите.

Според статистиката за 2014 г., 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компостират спрямо 31% през 2004 г. До 2020 г. страните от ЕС трябва да рециклират или компостират над 50% от отпадъците. Според новите изисквания процентът се повишава до 70 на сто.

"Днес Парламентът показа с много голямо мнозинство, че вярва в прехода към кръгова икономика. Ние решихме да възстановим амбициозните цели за рециклиране и депониране в унисон с първоначалното предложение на Комисията от 2014 г.,“ заяви евродепутатът Симона Бонафе (С&Д, Италия).

До 2030 г. поне 70% от теглото на битовите отпадъци (тези от домакинствата и малките предприятия) трябва да бъдат рециклирани или подготвени за рециклиране (т.е. проверени, почистени или ремонтирани), предвиждат евродепутатите. Европейската комисия смята, че количеството трябва да е 65%.

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина евродепутатите предлагат делът на рециклиране да достигне 80% през 2030 г., с междинни цели за 2025 г.

Одобреното предложение ограничава до 10% дела на депонирането на общинския боклук до 2030 г. Евродепутатите предлагат също този дял да се намали до 5%, въпреки удължаването на срока с 5 години, при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. са депонирали повече от 65% от общинските отпадъци.

Хранителните отпадъци в Евросъюза се оценяват на около 89 милиона тона, или 180 кг. на човек годишно. Евродепутатите препоръчват изхвърляната храна да намалее с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г., в сравнение с 2014 г. Подобна е целта и за морските отпадъци.

Четирите доклада, приети във вторник представляват позицията на Парламента за преговорите със Съвета на министрите, които все още не са приели своя собствена позиция.

През 2014 г., Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия, Швеция спряха изхвърлянето на общинския боклук в депа, докато Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта все още депонират повече от три четвърти от битовите си отпадъци, припомнят от Европарламента.

Въпреки че управлението на отпадъците в ЕС се е подобрило значително през последните десетилетия, почти една трета от общинския боклук все още се депонира, а по-малко от половината се рециклира или компостира, като има огромни различия между държавите членки.

Споделяне

Още от Greenpool

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?