Европарите за околна среда и регионално развитие са застрашени

Европарите за околна среда и регионално развитие са застрашени

Оценките на оперативните програми "Околна среда" (ОПОС) и "Регионално развитие" (ОПРР) за прилагането на евроизискванията при управлението и контрола върху изразходването на парите от ЕС все още не са готови и изпратени в Брюксел. В същото време крайните срокове за одобрението на оценките за съответствие от страна на Брюксел наближава, а без такова се застрашава получаването на средствата по тези еврофондове.

Това стана ясно в сряда след среща на вицепремиера Меглена Плугчиева с ръководителите на Управляващите органи на европейските програми и шефа на националното одитно звено, което изготвя въпросните оценки Рая Онцова.

Онцова каза, че еко министерството и регионалното ведомство, които управляват двете програми, не са представили всичката необходима информация за изготвянето на одитните доклади. От досега подадените данни става ясно, че контролните механизми на двете ведомства не отговарят на европейските изисквания. При това положение одитното звено не може да прати положителни доклади в ЕК, тъй като ще се компрометира. Това вече се случи веднъж миналата година, когато пратихме оценки на програмите, а Брюксел ги върна за преработване, каза шефката на одитната агенция.

Според изискванията на ЕК оценките за съответствие на оперативните програми трябва да са готови и одобрени от Брюксел две години след сертифицирането на Управляващите органи. Този срок изтича тази есен, а летните отпуски в ЕК създават допълнителен риск да не получим положителни оценки на оперативните програми. Тогава не само, че няма да тръгнат същинските плащания, но може да се наложи да връщаме авансовите плащания. По всички оперативни програми предварително можем да получим около 700 млн. евро. За пет оперативни програми вече сме изпратили положителни одитни доклади в Брюксел и комисията може да се произнесе в срок, въпреки че оценката ѝ не е задължително да е положителна.

За ОПОС и ОПРР обаче с всеки изминал ден се увеличава риска да изгубим еврофинансиране. Плугчиева е поискала следващата седмица двете министерства да предоставят всичката необходима информация, за да се финализират одитните доклади за програмите им. Наскоро ЕК отказа да финансира проекти по ОПОС, одобрени от еко министерството, които ѝ се видяха прекалено скъпи.

Плугчиева припомни още веднъж идеята си да се намали броя на управляващите органи на оперативните програми, като поясни, че предложеният от нея модел е съгласуван с ЕК и всякакви други "експерименти" за работата с еврофондовете ще доведат до блокиране на процеса. Според нея правомощията на вицепремиера по еврофондовете трябва да се засилят.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?