Европарламантът прие бюджета на ЕС за следващата и променения бюджет за 2014 г.

Европарламантът прие бюджета на ЕС за следващата и променения бюджет за 2014 г.

Европейският парламент гласува в сряда проектобюджета на ЕС за 2015 г. и изменението на бюджета за 2014 година. Бюджетът за 2015 г. предвижда 145,32 млрд. евро за поети задължени и 141,21 млрд. евро за плащания. Общо 4,25 млрд. евро са предвидени за уреждане на неизплатени сметки, останали от 2014 година.

"Ясно е, че сумите, които трябва да приемем, в най-добрия случай само ще стабилизират нивото на европейския дълг. Това, което ми дава надежда, е планът за намаляване на количеството на неплатените сметки", заяви председателят на парламентарната комисия за бюджета Жан Артюи (АЛДЕ, Франция) при заключителното разискване, цитиран в разпространеното от ЕП съобщение.

Приоритет на ЕП беше да осигури достатъчно средства, за да се платят най-належащите сметки към фирми, работещи по европейски проекти в страните от ЕС, да създаде подробен план за изчистване за натрупаните стари задължения, както и да осигури инвестиции за финансиране на приоритетни области.

4,25 млрд. повече за плащания през 2014 г. и компромис за 2015 година

Преговарящите за бюджета извоюваха допълнителни средства, за да се изплатят задълженията към изпълнители по европейски проекти като местни организации, неправителствени организации и малки фирми. Постигнатият компромис за 2015 г. защитава плащанията към получателите на средства в областите, които бяха най-силно засегнати от забавянията.

Разплащателен план

По настояване на ЕП, Европейската комисия ще трябва да представи план за изплащането на закъснелите задължения, които възлизаха на 23,4 млрд. евро към края на 2013 г. и се очаква да достигнат 25 млрд. евро до края на 2014 г. според последните прогнози на ЕК. Планът ще постави "устойчив праг", който неплатените суми не бива до надхвърлят в бъдеще.

Допълнителните приходи могат да компенсират натрупаните задължения

ЕП поиска всичките 8,88 млрд. евро извънредни постъпления, натрупани от глоби на фирми за нелоялна конкуренция, да бъдат пренасочени за изплащане на изостаналите задължения. Страните от ЕС се съгласиха да използват 3,53 млрд. евро от тази сума за целта, а остатъка да пренасочат към националните си бюджети.

Малко повече за растеж и външна политика

ЕП успя да намали с 0,5 млрд. евро съкращенията в плащанията, предложени от Съвета на ЕС, засягащи предимно конкурентоспособността, гражданството и външните работи.

Договорени бяха и 45 млн. евро повече за програмата на ЕС за научноизследователска и развойна дейност "Хоризонт 2020" и 16 млн. евро повече за образователната програма "Еразъм +". Европейският бюджет за 2015 г. предвижда два процента повече средства за проекти в сравнение с 2014 г. и е достатъчен, за да бъде предвиден един процент повече за плащания.

От тази сума 88 на сто се изразходват в и от страните от ЕС, шест на сто са за външна политика на ЕС и още шест на сто ще се използват за администриране на политиките на Общността. Целият бюджет представлява малко над един процент от брутния национален доход на 28-те страни от ЕС. Проектобюджетът се представя от ЕК и се приема от Съвета на ЕС и от ЕП.

Споделяне

Още от Европа