Европарламентът гласува еднакво заплащане за командированите работници

Шофьорите засега остават извън обхвата до приемането на секторното законодателство

Европарламентът гласува еднакво заплащане за командированите работници

Работниците, временно командировани в друга държава от ЕС, ще трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място. Продължителността на командироването е фиксирано на една година, с възможно удължаване от 6 месеца. Това реши Европейския парламента във вторник.

Новите правила бяха приети с 456 гласа "за" срещу 147 "против" и 49 въздържали се. Целта е да се осигури по-добра защита на командированите работници и справедлива конкуренция за компаниите.

До приемането на евродирективата се стигна заради ръста от над две трети на командированите работници предимно от Източна Европа в Западна за последните пет години. Те получаваха по-ниски заплати спрямо западните си колеги и работеха при по-лоши условия на труд, като по този начин се създаваше нелоялна конкуренция. Предложението за приемането на новия пакет "Мобилност", който засяга няколко евродирективи стана по инициатива на Франция и затова доби публичност като "закона Макрон".

За сега новата директива няма да се прилага за транспортния бранш до приемането на секторното законодателство за тях, реши Европарламентът. Предвидено е на 4 юни Комисията по транспорт в ЕП да одобри правилата за шофьорите и да внесе предложението за гласуване в ЕП. По неофициална информация има постъпило предложение новите правила за командированите работници да не се отнасят за транспортния бранш.

България се обяви против част от промените за командированите работници по отношение на транспортния бранш. Те са свързани със заплащането, задължителното връщане на шофьорите на тежкотоварни автомобили у дома след три или четири седмици път и почивката задължително да бъде в хотел или мотел. Българската позиция беше гласувана едва днес от правителството. Какво е официалното предложение на страната ни обаче не беше обявено публично.

Осигуряване на справедливо заплащане

Според одобрения от ЕП текст във вторник трудовото законодателството в държавата домакин трябва да важи за командировани работници.

Под командирован работник се разбира служител, изпратен от работодателя си да извърши дейност в друга държава от ЕС за определен период от време.

В допълнение на правните разпоредби държавите членки могат да прилагат широки представителни регионални или секторни колективни споразумения. Досега това се прилагаше само в строителния сектор.

Подобряване на условията за работниците

Разходите за път и настаняване трябва да бъдат поети от работодателя, а не да се удържат от заплатата на служителите, решиха още евродепутатите.

Работодателите също така трябва да осигурят добри условия за настаняване в съответствие с националното законодателство.

Продължителност на командировката

Максималният период за командироване е 12 месеца, като той може да бъде удължен с 6 месеца, гласува още Европарламентът.

Работникът може да продължи да работи в държавата от ЕС, в която е командирован, но след този период работните условия ще съответстват на трудовото законодателство в държавата домакин.

Защита срещу измами

Новите правила целят да се предотвратят случаите на измами и работниците да получат защита.

Така например в случай на противозаконно командироване, например чрез "фирми – пощенски кутии", държавите членки трябва да съдействат за осигуряването на защита на командирования работник, най-малко според условията, предвидени в Директивата относно командироването на работници.

Новите правила ще влязат в сила до две години

Държавите членки на ЕС имат 2 години, за да транспонират и приложат правилата в тяхното национално законодателство, реши още Европейският парламента.

Докладчикът по темата Елизабет Морен-Шартие (ЕНП, Франция) заяви: "Този вот е крайъгълният камък на мандата на ЕП 2014 – 2019. Той отразява социалната, икономическа и политическа реалност на Европейския съюз. Той задава ясната позиция към по-социална Европа с по-честна конкуренция за компаниите и по-добри права за работниците. Гласувайки за това споразумение, Европейският парламент дава по-добри права на работниците и осигурява нужната защита за компаниите".

Съдокладчикът Агнес Йонгериус (Социалисти и демократи, Холандия) каза: "Европа избира "еднакво заплащане за един и същи труд на едно и също място". Това е голямо постижение. Колегите могат отново да бъдат колеги, вместо конкуренти. Това е важна крачка към създаването на социална Европа, която защитава работниците и спира компаниите от надпреварата към дъното - Европа, която не заобикаля правилата, а защитава обикновените работещи хора".

Българският евродепутат Георги Пирински заяви: "Промените в Директивата въвеждат "еднакво заплащане за същия труд на същото място" и прилагане на същите национални правила за настаняване, валидни за местните работници. Целта е да се противодейства на експлоатацията на работници от Централна и Източна Европа, практикувана от фирми предимно от Западна Европа, в това число чрез т.нар. "фирми - пощенски кутии". Истинското преодоляване на проблема обаче е в ускореното сближаване на понастоящем крайно различаващите се равнища на заплати и доходи, мерки за което обаче липсват в предложената от Еврокомисията Многогодишна финансова рамка 2021 – 2027."

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?