Европарламентът иска да затегнем оръжейния износ

Европейският парламент прикани Хърватия, България, Румъния и Турция да затегнат националните си законодателства и най-вече практиките в износа на оръжия, съобщи институцията в своя уебсайт.

В сряда е приета резолюция без задължителен характер, която призовава 25-те страни членки на ЕС да затегнат контрола върху износа, за да предотвратят продажбата на оръжие на режими, нарушаващи човешките права. При приемането на резолюцията парламентът приветства петия годишен доклад на Съвета на външните министри на ЕС за рамковото споразумение за Европейския кодекс за продажба на оръжия. От изготвянето му през 1998 г. проектокодексът определя минималните стандарти на режима за контрол на износа на оръжия.

В доклада се отбелязва, че наличието на ясни и ефективни общи правила при контрола върху износа на оръжия е изключително важно за борбата срещу тероризма, предотвратяването на конфликти и зачитането на човешките права.

На заседанието си евродепутатите приканиха страните членки на ЕС да запазят европейското ембарго върху търговията на оръжия с Китай и да не отслабват съществуващите национални ограничения върху подобни продажби на оръжия. В доклада се подчертава, че конкретно внимание трябва да бъде обърнато и на руския анклав Калининград, който в миналото беше транзитна точка при транспортирането на оръжия от други части на Русия към незаконни крайни потребители.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: