Европарламентът одобри нови правила в телекомуникационния сектор в ЕС

Европарламентът одобри нови правила в телекомуникационния сектор в ЕС

Парламентът одобри във вторник изменението на телекомуникационните правила в ЕС, което цели да гарантира правата на потребителите на телефонни и интернет услуги, като същевременно засили конкуренцията между телекомуникационните компании, съобщиха от институцията след приемането на промените във вторник.

Новите правила, които ще влезнат в сила в следващата година и половина, ще увеличат правата на потребителите и защитата на личните данни, ще гарантират достъпа до интернет, ще насърчат конкуренцията и ще обновят използването на честотния спектър.

Защита на достъпа до интернет

Достъпът до интернет на даден потребител може да бъде прекъснат само ако подобни мерки са "целесъобразни, пропорционални и необходими в едно демократично общество" и само след "предварителен, справедлив и безпристрастен процес", при който се дава възможност за изслушване на засегнатото лице и при спазване на принципа за презумпцията за невинност и правото на неприкосновеност на личния живот.

Така достъпът до интернет вече има правна защита като основно гражданско право чрез добавянето към директивата на първата в света клауза за свобода на достъпа. Държавите членки трябва да интегрират в своето законодателство тези защитни мерки най-късно до 24 май 2011 г.

Законодателният текст включва също така правила за:

- хармонизиране на управлението на честотния спектър в ЕС, предвид преминаването от аналогова към цифрова телевизия от 2012 г.;

- подобряване на сътрудничеството между телекомуникационните регулаторни органи в държавите членки;

- реализиране на "функционално разделяне”, т. е. правила, изискващи доминиращите оператори да отделят своята мрежова инфраструктура от компаниите, които предлагат услуги, използвайки тази инфраструктура.

Граждански права и телекомуникационни регулаторни органи

Парламентът и Съветът вече постигнаха споразумение през май 2009 г. по другите две части от телекомуникационния пакет (регулаторни органи и граждански права), които бяха приети съответно от депутатите на 6 май 2009 г. и от Съвета на 26 октомври 2009 г.

Законодателството за правата на гражданите цели:

- да увеличи правата на потребителите, например чрез даване на възможност на клиентите номерата на техните мобилни телефони да бъдат прехвърлени в рамките на един работен ден при смяна на оператора,

- да засили защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, например чрез въвеждане на изискването потребителите да дадат своето съгласие за използването на "кукита” (cookies).

Депутатите се договориха също така с министрите на съобщенията на ЕС за създаването на европейски регулаторен орган, в чийто състав влизат всички 27 национални регулатори - Орган на европейските регулатори на електронните съобщения (ОЕРЕС).

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате да свърши служебното правителство?