Европарламентът предупреди за опасен спад на ваксинациите

Евродепутатите настояват за повишаване на прозрачността при оценяването на ваксините

Европарламентът предупреди за опасен спад на ваксинациите

Европейският парламент (ЕП) предупреди за рисковете от спада във ваксинациите. Намаляващото обществено доверие във ваксинирането представлява голямо предизвикателство и вече доведе до последици за здравето, заявиха членове на Комисията по обществено здраве на ЕП.

Те отбелязват със загриженост, че епидемиологичните данни показват значителни разлики в приемането на ваксините и недостатъчно покритие, което да гарантира адекватната защита на населението от болести, предотвратими чрез ваксини, в резолюция, приета във вторник.

Всяка година ваксинирането предотвратява около 2.5 милиона смъртни случаи в световен мащаб и намалява разходите за лечение на конкретните заболявания, включително антимикробните лечения. През периода 2008 – 2015 г. в Европа е имало 215 000 случая на болести, предотвратими чрез ваксини, с изключение на грип.

Депутатите заявяват, че нарастващите и широко разпространени обществени колебания относно ваксините будят тревога и вече имат последици, като например огнища на зараза с морбили в редица държави, чието предотвратяване е било възможно.

Участвалите в заседанието евродепутати посочват, че ваксините преминават щателна проверка през множество фази на изпитвания и са подложени на периодична оценка. Те също така приветстват предстоящото започване на съвместно действие, което е съфинансирано от Здравната програма на ЕС и е насочено към увеличаване на броя на хората, които са били ваксинирани. Те заявяват, че Европейската комисия следва да засили своята подкрепа за националните усилия, свързани с ваксинирането.

Възстановяване на доверието чрез повишаване на прозрачността

Членовете на Комисията по обществено здраве на ЕП подчертават, че повишаването на прозрачността при оценяването на ваксините и техните спомагателни вещества, както и при финансирането на независими научноизследователски програми и възможните странични ефекти на ваксините би допринесло за възстановяване на доверието във ваксинирането.

Те посочват, че изследователите трябва да декларират всеки конфликт на интереси. Лицата, които имат конфликт на интереси, следва да бъдат изключени от комисиите за оценка. Също така следва да бъде отменена поверителността на обсъжданията в комисията за оценка на Европейската агенция по лекарствата (EMA), а научните и клиничните данни следва да бъдат направени обществено достояние.

Те също така предлагат започването на фактологичен и основан на научни доказателства диалог с гражданското общество, за да се води борба с ненадеждната, подвеждаща и ненаучна информация относно ваксините.

Съвместно възлагане на обществени поръчки за ваксини

Членовете на Комисията по обществено здраве на ЕП заявяват, че не е обосновано разходите за пълен комплект ваксини за едно дете да са 68 пъти по-големи през 2014 г. в сравнение с 2001 г.

Те подкрепят съществуващо споразумение, което позволява съвместното възлагане на обществени поръчки за ваксини, като по този начин се обединява покупателната способност на държавите членки.

Проектът на резолюция беше приет с 55 гласа “за“, 1 “против“ и 3 “въздържал се“. Той ще бъде подложен на гласуване от пълния състав на ЕП в Страсбург през април или май.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа