Европарламентът призова Унгария да зачита ценностите на ЕС

Европейският парламент призова Унгария да зачита ценностите на ЕС. Парламентът ще подготви доклад по този въпрос и след това ще прецени дали да приложи член 7 от Договора за ЕС, който служи за разследване на очевидни рискове за сериозни нарушения спрямо общите ценности на ЕС, се посочва в съобщение на пресслужбата на парламента, цитирана от БТА в кореспонденция от Брюксел.

В специална резулюция депутатите призовават ЕК да следи отблизо възможните промени на унгарското законодателство и тяхното приложение. Унгарските власти трябва да се съобразят с препоръките, възраженията и изискванията на комисията, на Съвета на Европа и на Венецианската комисия и да променят съответните закони, съобразно ценностите и стандартите на ЕС, се заявява в документа, предложен от групите на социалистите и демократите, на Алианса на либералите и демократите, на "Зелените" и Европейската обединена левица/Северна зелена левица.

Текстът бе приет с 315 гласа "за", 263 "против" и 49 въздържали се. Европейският парламент изразява "сериозно притеснение" за ситуацията в Унгария по отношение на работата на демократичната система, върховенството на закона, защитата на човешките и социалните права, баланса на властите, равенството и дискриминацията.

Парламентът възлага на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в сътрудничество с Европейската комисия, Съвета на Европа и Венецианската комисия да следи дали и как се прилагат препоръките на ЕК и на ЕП. Депутатите призоват комисията да следи възможните поправки в законодателството, неговото прилагане, както и съвместимостта му с духа и буквата на европейските договори.

Комисията трябва да извърши задълбочено проучване, за да се гарантират пълната независимост на законодателната власт; следването на европейското законодателство в уреждането на дейността на Унгарската национална банка; институционалната независимост на органа за защита на данните, както и възстановяване и гарантиране на свободата на информация; възстановяването на правото на преглед на всяко законодателство, включително данъчното и бюджетното, от страна на Конституционния съд; гарантирането на свободата и плурализма на медиите, както в закона, така и в неговото прилагане; спазването на европейските демократични стандарти и принципите на политическия плурализъм в новото изборно законодателство на страната; правото на изразяване на опозиционни възгледи по демократичен начин, както в рамките на институциите, така и извън тях; зачитането на фундаменталния принцип на свобода на съвестта в закона за църквите и религиозните деноминации, както и отказа от процедурата за регистриране на църкви с гласуване в унгарския парламент с минимално мнозинство от две трети.

Депутатите призовават Председателския съвет, състоящ се от председателя на ЕП и ръководителите на политическите групи, в светлината на доклада на Комисия по граждански свободи да прецени дали да бъдат приложени мерки, включително в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за ЕС, които се използват при наличие на очевидни рискове за сериозно нарушение на основните ценности на ЕС.

Споделяне

Още от Европа

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?