Европарламентът призова Унгария да зачита ценностите на ЕС

Европейският парламент призова Унгария да зачита ценностите на ЕС. Парламентът ще подготви доклад по този въпрос и след това ще прецени дали да приложи член 7 от Договора за ЕС, който служи за разследване на очевидни рискове за сериозни нарушения спрямо общите ценности на ЕС, се посочва в съобщение на пресслужбата на парламента, цитирана от БТА в кореспонденция от Брюксел.

В специална резулюция депутатите призовават ЕК да следи отблизо възможните промени на унгарското законодателство и тяхното приложение. Унгарските власти трябва да се съобразят с препоръките, възраженията и изискванията на комисията, на Съвета на Европа и на Венецианската комисия и да променят съответните закони, съобразно ценностите и стандартите на ЕС, се заявява в документа, предложен от групите на социалистите и демократите, на Алианса на либералите и демократите, на "Зелените" и Европейската обединена левица/Северна зелена левица.

Текстът бе приет с 315 гласа "за", 263 "против" и 49 въздържали се. Европейският парламент изразява "сериозно притеснение" за ситуацията в Унгария по отношение на работата на демократичната система, върховенството на закона, защитата на човешките и социалните права, баланса на властите, равенството и дискриминацията.

Парламентът възлага на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в сътрудничество с Европейската комисия, Съвета на Европа и Венецианската комисия да следи дали и как се прилагат препоръките на ЕК и на ЕП. Депутатите призоват комисията да следи възможните поправки в законодателството, неговото прилагане, както и съвместимостта му с духа и буквата на европейските договори.

Комисията трябва да извърши задълбочено проучване, за да се гарантират пълната независимост на законодателната власт; следването на европейското законодателство в уреждането на дейността на Унгарската национална банка; институционалната независимост на органа за защита на данните, както и възстановяване и гарантиране на свободата на информация; възстановяването на правото на преглед на всяко законодателство, включително данъчното и бюджетното, от страна на Конституционния съд; гарантирането на свободата и плурализма на медиите, както в закона, така и в неговото прилагане; спазването на европейските демократични стандарти и принципите на политическия плурализъм в новото изборно законодателство на страната; правото на изразяване на опозиционни възгледи по демократичен начин, както в рамките на институциите, така и извън тях; зачитането на фундаменталния принцип на свобода на съвестта в закона за църквите и религиозните деноминации, както и отказа от процедурата за регистриране на църкви с гласуване в унгарския парламент с минимално мнозинство от две трети.

Депутатите призовават Председателския съвет, състоящ се от председателя на ЕП и ръководителите на политическите групи, в светлината на доклада на Комисия по граждански свободи да прецени дали да бъдат приложени мерки, включително в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за ЕС, които се използват при наличие на очевидни рискове за сериозно нарушение на основните ценности на ЕС.

Споделяне

Още от Европа

Трябва ли да се приеме гласуване по пощата и видеонаблюдение в секциите?