Европейките имат слабо участие в цифровите технологии

Европейките имат слабо участие в цифровите технологии

Присъствието на европейските в цифровата икономика е слабо, а жените, които все пак са заети в областта на цифровите технологии, печелят 20 на сто по-малкото колегите си мъже. Това сочи годишен отчет на Европейската комисия за участието на жените в цифровата икономика. Докладът оценява уменията на потребителите на интернет по 13 показателя

Според изследването само един от шестима специалисти по информационни технологии и само един от трима, завършили технологии, инженерство и математика, е жена.

Дамите представляват 52 на сто от европейското население, но само около 17 на сто от тях заемат работни места в сферата на технологиите, отбелязва в съобщението еврокомисарят по цифровите технологии Мария Габриел. По нейните думи е необходимо възможностите на жените в тази област да бъдат използвани по-пълноценно, което би допринесло за цифровата икономика.

Според данните България, Румъния, Гърция и Италия са с най-ниските резултати относно участието на жени в цифровите технологии. На върха са Финландия, Швеция, Люксембург и Дания

Докладът отчита силна зависимост между този показател и показателя за цифрова икономика и общество. Държавите, които са най-конкурентноспособни в цифровите технологии, водят и в участието на жените в цифровизацията.

Основните резултати от проучването показват, че съществува разликата между половете по всички 13 показателя в ЕС, с някои изключения. Във Финландия, Естония и България жените са по-активни потребители на интернет, отколкото мъжете. В Латвия, Словения, България, Литва и Кипър жените имат по-високи цифрови умения, отколкото мъжете. Разликата между половете е най-голямата при специалистите в областта на новите технологии на основата на умения и заетост. От тях 76 на сто са специалистите с образование по нови технологии, а 47 на сто са завършили образование, свързано с технологии, инженерство и математика.

Проучването потвърждава нарастващата разлика между участието на мъжете и жените в цифровизацията. То показва, че по-малко жени получават висше образование в областта технологиите, инженерните науки и математиката, и рядко избират заетост в сферата на новите технологии, се отбелязва в съобщението на ЕК.

Споделяне

Още от Европа