Европейска отбрана: крайно време е да се действа!

Събитията от 11 септември 2001 г., интервенциите в Афганистан и Ирак показаха на Европа необходимостта да засили собствената си отбрана.

През последните години беше извършено дълбоко преструктуриране на европейската военна промишленост и създадени международни компании за отбрана - БАЕ Системс, Талес и Европейската авиационна военно-космическа компания /ЕАДС/.

Създаването на тези компании отговаря на необходимостта да бъдат оптимизирани техните ресурси, да се извършат значителни икономии и в крайна сметка да се постигне целта за интегрирана европейска отбрана.

Въпреки това институционното обединяване на политиките в областта на отбраната и сигурността в Европа продължава да се извършва бавно.

Наистина шест от страните членки на ЕС /Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания и Швеция/ вече се договориха да въведат общи норми и да хармонизират политиките си в областта на отбраната. Освен това четири от страните прехвърлиха на Общата организация за сътрудничество в областта на въоръжаването управлението на голяма част от програмите, осъществявани в сътрудничество помежду им. Но всички тези резултати са все още твърде далече от целите, определени преди пет години на френско-британската среща на върха в Сен-Мало.

За щастие вече се появяват някои окуражителни признаци. Първо, страните членки си взеха поука от неотдавнашните операции в Косово и Афганистан и признаха, че Европа не разполага с достатъчно капацитет.

След това Европейският план за действие, изготвен, за да бъдат преодолени тези недостатъци, вече навлиза във втората си фаза, която цели да бъдат увеличени способностите и създадени центрове в такива области, като научните изследвания и спасителните операции при сражения, разузнавателните и нападателните безпилотни самолети, възможностите за зареждане в полет, защита от ядрени, бактериологични и химически заплахи.

Друг начин да бъде увеличена ефикасността на европейските сили е да се предприемат общи действия в областта на стратегическото и тактическото планиране, анализа и обединяването на данни, което е от основно значение при управляването на кризи и за изготвяне на сценарии за война.

Години наред инвестициите за отбрана в Европа са много по-малки от тези в САЩ: 40 милиарди евро срещу 100 милиарда долара. Освен това европейските инвестиции се извършват чрез различни органи, като по този начин силите и възможностите се разпръскват. Време е да се премине към по-координирани инициативи, като инвестициите за отбрана бъдат рационализирани /на основа на английския и френския модели/.

Имайки предвид, че изследванията и технологията са дългосрочни инвестиции за отбраната и сигурността, от първостепенно значение за Европа е да обедини и активизира усилията си в тази област. Неотдавнашните изявления на френското, германското и британското правителства и препоръките на групата за отбрана на Конвента за бъдещето на Европа са в подкрепа на необходимостта да бъде създадена Европейска агенция за въоръженията и стратегически изследвания, която въз основа на съществуващите структури да се занимава със съвместните проекти за изследване, разработване и производство. Създаването на такава агенция, ръководена от страните, желаещи да се върви напред конкретно в тази област, би било голям напредък за бъдещето на европейската отбранителна промишленост.

Изследователската дейност е приоритет. Сегашните успехи на отбранителната промишленост са резултат до голяма степен от инвестициите, направени през последните години в областта на изследванията и технологиите. Надеждното развитие на европейската отбранителна промишленост зависи пряко от тези инвестиции.

Трябва да се отбележи все още голямото изоставане на европейските бюджети за изследвания в областта на отбраната спрямо средствата, отделяни от САЩ. В момента разликата е 1 до 8 пъти, а при космическите изследвания дори от 1 до 15 пъти.

Необходимо е да се запълни възможно най-бързо пропастта в ресурсите и възможностите от двете страни на Атлантика, за да се превърне Европа в надежден участник на международната сцена и в сериозен партньор на САЩ.

В крайна сметка не ни липсват нито технологични способности и умения, нито промишлени структури. Недостатъчна е само политическата воля и решимостта да се постигнат резултати. Затова е крайно време да се действа, като се увеличат бюджетните усилия, хармонизират се нуждите и се интегрират европейските оперативни сили.

Филип Камю и Райнер Хертрих са президенти на Европейската авиационна военно-космическа компания Дени Ранк е президент-генерален директор на френската компания за военна и гражданска електроника Талес Майк Търнър е изпълнителен директор на БАЕ Системс
По БТА

Още от Свят