Европейската общност отделя 39 млн. евро за здравни проекти

Министерството на здравеопазването започва приемането на проекти по програмата за общественото здраве на Европейската общност, съобщиха от ведомството в сряда.

Крайният срок за подаване на документи е 21 май, а по програмата могат да кандидатстват неправителствени организации, органи от обществения сектор, държавната администрация, университети и компания.

Бюджетът на Програмата за 2007 г. е близо 39 млн. евро, като Европейската общност ще поема до 60% от разходите по проекта, като максималният процент ще се определя за всеки случай поотделно. Продължителността на проектите може да бъде до 3 години.

Планът за действие за 2007 г. определя 3 приоритетни области - здравна информация, детерминанти на здравето и заплахи за здравето.

Сред основните теми за тази година са обменът на добри практики в областта на промоция на здравето на работното място, мобилността на пациента, образователни програми за физическа активност, както и промоция на психичното здраве.

От здравното министерство обявяват 28 март за Национален информационен ден за програмата за общественото здраве, през който експерти ще разясняват изискванията към участниците и критериите за оценка на проектите.

Споделяне

Още от България