Европейската служба за селекция на кадри приема кандидатури за администратори и сътрудници

Интернет страницата на правителството започва редовно да публикува обяви за възможностите за работа на българи в европейските институции, съобщи правителствената информационна служба.

До 12 часа на 24 март 2005 г. желаещите да бъдат включени в базата данни на Европейската служба за селекция на кадри (EPSO) трябва да попълнят своите молби on-line на страницата на EPSO.

Поканите на EPSO са за постове на ниво "администратор" и "сътрудник". Те са от името на европейските институции и са открити за участие от страна на всички български граждани. Данните от базата ще се използват при избор за служители на срочен трудов договор, когато се освободят работни места.

Изискванията към кандидатите са да владеят перфектно български език и да ползват добре един от следните езици: английски, френски или немски.

За постовете на ниво "администратор" се изисква завършено висше образование в областите комуникации/обществени отношения, парламентарни услуги и правни/езикови услуги. Всички кандидати трябва да имат най-малко две години професионален опит в дадената област.

За постовете на ниво "сътрудник/секретар" се изисква завършено образование след дипломата за средно образование и три години професионален опит. Тук влизат административни постове в областта на кадровата политика, обща администрация, парламентарни услуги и езикови услуги.

Желаещите могат да кандидатстват само за един пост.

Допълнителна информация може да бъде намерена на www.europa.eu.int/epso.

Споделяне

Още от България