Европейски практики

А ето и малко информация за нашенските политици как са решени проблемите, над които те уж си блъскат главата и на които не намериха друго решение, освен да нарушат правата на гражданите си:

Холандия

Холандските граждани, които живеят или работят в чужбина, имат право да гласуват на изборите за Втора камара на парламента на Нидерландия и на изборите за Европарламент на определените за това избирателни секции в съответната страна. Холандски граждани, които в деня на изборите случайно се намират в чужбина (в командировка, на почивка или екскурзия) могат да гласуват с писмо по пощата, по интернет или да упълномощят някого да гласува вместо тях. Тези холандци, които временно са в чужбина (ваканция, командировка и пр.) не могат да гласуват в избирателните секции за постоянно живеещи холандци в чужбина, защото не са регистрирани там. Те обаче могат да упражнят правото си на глас чрез посочените по-горе начини. Ето така никой не може да гласува по 5 пъти в различни секции, разхождайки се с автобус напред-назад.

Швеция

Всеки шведски гражданин, имащ право да гласува, предварително преди всеки предстоящ избор получава по пощата лична гласоподавателна карта, с която може да гласува практически по всеки начин и от всяко място – лично или задочно, в кварталната си избирателна секция, в пощенски клон, в шведско посолство или консулство в чужбина, на борда на шведскорегистриран мореплавателен съд (установени от закона лица на тези места само препращат на една централна избирателна комисия в Швеция по установена от закона сигурна процедура общи запечатани пликове с получените от избирателите неразпечатани пликове с бюлетини, която централна избирателна комисия в Швеция след приключване на изборния ден разпечатва, преброява и протоколира резултатите за гласувалите по пощата и в чужбина).

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?