Европейските одитори рязко критикуват ОЛАФ за измамите с евросредства

Европейските одитори рязко критикуват ОЛАФ за измамите с евросредства

Европейската сметна палата критикува работата на ОЛАФ и на Европейската комисия, под чиято шапка е службата на ЕС за борба с измамите. Одиторите на ЕС подчертават в доклад, че Еврокомисията не разполага с достатъчно изчерпателна информация за мащабите, естеството и причините за измамите с европейски средства. Това създава пречка за ефективното предотвратяване на измамите с бюджета на ЕС.

Освен това ЕК до момента не е изготвила оценка за неразкритите измами, не е анализирала факторите, които подтикват към измами.

"70 на сто от гражданите на ЕС смятат, че измамите, засягащи бюджета на ЕС, се случват доста често, дори това да не отговаря на действителните факти. За съжаление провежданите досега дейности за борба с измамите все още не са достатъчни", заяви докладчикът от Юхан Партс от Европейската сметна палата, който е бивш премиер на Естония.

ЕС трябва да повиши борбата срещу измамите, а Европейската комисия трябва да заеме водещо място и да преразгледа ролята и отговорностите на Служба за борба с измамите с европейски средства ОЛАФ, пише в доклада.


Измамите представляват явление със скрит и сложен характер, и за да се защитят финансовите интереси на ЕС от измами, са необходими постоянни и широкообхватни действия. Това е много важна отговорност на ЕК, се посочва в документа, цитиран от БТА.

Според палатата ЕК не разполага с изчерпателни и удобни за съпоставяне данни за равнището на разкритите измами при разходването на средства от ЕС. Досега ЕК не е изготвила оценка на неразкритите измами, нито подробна оценка на причините за измами. Тази липса на информация води до понижаване на практическата стойност и ефективността на плановете на ЕК за защита на финансовите интереси на ЕС от измами, се посочва в доклада.


Европейската сметна палата изтъква също така, че преминаването към национално разследване на предполагаеми измами става бавно и тези тези разследвания рядко завършват с присъди. Средно 17 обвинения годишно, повдигнати след извършени от ОЛАФ разследвания (по-малко от половината от всички такива обвинения), са довели до съдебно преследване на предполагаеми измамници. В някои случаи окончателните доклади на ОЛАФ не предоставят достатъчно информация, за да бъде открита процедура за събирането на погрешно платени средства от бюджета на ЕС. За 2012-2016 година едва около 15 на сто от общата препоръчана сума е била действително възстановена.

Създаването на Европейска прокуратура е стъпка в правилната посока. Един от главните проблеми за разкриването и разследването се състои в това, че прокуратурата на ЕС ще зависи почти напълно от националните власти. Регламентът за прокуратурата на ЕС не въвежда средство, с което тя да изисква от държавите от Общността да отделят ресурси за активната работа, необходима за разследването на измами със средства от ЕС, се посочва в документа.


Палатата препоръчва на ЕК да въведе надеждна система за докладване и измерване на измамите, която да предоставя данни за мащабите, естеството и първопричините за измамите; да включи предотвратяването на измамите в отговорностите на някой от еврокомисарите и да приеме нова стратегия, основана на опасностите от измами; да преразгледа ролята и отговорностите на ОЛАФ покрай създаването на Европейска прокуратура.


Измама представлява всяко умишлено действие или бездействие, предназначено да въведе другите в заблуждение, заради което потърпевшият претърпява загуба, а извършителят получава облага. Измамите с обществени средства често се свързват с корупция, обикновено определяна като действие или бездействие, при което се злоупотребява с власт или което има за цел да доведе до злоупотреба с власт, за да се получи неправомерна изгода, уточнява палатата.


ЕК и държавите в ЕС носят споделена отговорност за защитата на финансовите интереси на Общността срещу измами и корупция. ОЛАФ днес е основната служба на ЕС за борба с измамите. Тя допринася за разработването и изпълнението на политиката на ЕК за борба с измамите и извършва административни разследвания на измамите, засягащи бюджета на ЕС. До края на 2020 г. ще започне да работи Европейската прокуратура, която ще разполага с правомощия да предявява и поддържа обвинения за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС в 22 държави.

Споделяне

Още от Европа