Европейските съдилища ще могат да събират доказателства с видеоконферетна връзка

Новата програма "Правосъдие" ще е с бюджет от 300 млн. лв. за периода 2021 – 2027 г.

Евродепутатът Емил Радев

Съдилищата в Европейския съюз ще могат да събират доказателства с видеоконферетна връзка по граждански и търговски дела. Това предвижда новият регламент за сътрудничество между съдилищата, който беше одобрен от Европейския парламент, съобщи българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който е вносител на предложението.

"Новите правила ще направят директното събиране на доказателства по-евтино, лесно, бързо и сигурно. Те регулират взаимната правна помощ по граждански и търговски дела между държавите членки и осигуряват по-ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество", казва Емил Радев.

По думите му най-голямо приложно поле новите правила ще имат в случаите, когато доказателства трябва да бъдат събирани в друга държава членка чрез изслушване на свидетел, страна или експерт по дадено дело.

Промените на практика ще позволят на съдилищата пряко да събират доказателства чрез използването на видеоконференция или друга подходяща съвременна технология за комуникация от разстояние, налична в съответния съд, посочи Радев.

"За мен е изключително важно съдилищата на държавите членки да имат възможност да използват всички налични съвременни технологии, гарантирайки по-добър и по-бърз достъп до правосъдие. Именно това е същността на промените, които внесох и те ще позволят на консервативните по принцип съдебни системи да се развиват с темпото, което диктува бързото навлизане на новите технологии в живота ни", каза още българският евродепутат.

Също така тази седмица Европейският парламент се прие и друго досие, свързано със съдебното сътрудничество. Това е новата програма "Правосъдие", която ще действа от следващия програмен период 2021 – 2027 г., а бюджетът ѝ е 300 млн. евро.

Нейната цел е да улесни и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси в ЕС, както и да насърчи ефективността на националните правосъдни системи, каза Емил Радев. Той е бил докладчик от страна на ЕНП.

Предвидените 300 млн. евро по програмата са за разработването и поддържането на специализирани технологични средства за електронно правосъдие. Ще се финансират и мерки за повишаване на осведомеността и подобряване на познанията на съдии и прокурори относно политиките и правото на ЕС, инструментите за съдебно сътрудничество, както и практиката на Съда на Европейския съюз.

Програмата, освен това ще има за цел да улесни ефективния достъп до правосъдие за всички, ефективната защита и подкрепа за жертвите на престъпление, както и зачитането на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателните производства, особено децата.

Ще бъдат подпомагани още и съдебните мрежи и други възможности за сътрудничество и обмен на добри практики между съдебните системи на държавите членки.

Споделяне

Още от Европа