Европейският съд осъди България по жалба за изнасилване

Жалбата на М.К. до Европейския съд по правата на човека е подадена още през 1997 г. заради отказа на българската държава да започне наказателно преследване срещу двама мъже, които я изнасилили през 1995 г., когато била 14-годишна. Българската прокуратура прекратила производството поради липса на доказателства за престъпление. Пострадалата обжалвала прокурорското постановление, но съдът го потвърдил.

Днес съдът представи писмено присъдата си по делото, прието за разглеждане в Страсбург преди една година, съобщи на БТА секретариатът на съда.

Съдиите осъдиха България за нарушение на чл.3, който забранява унизителното отношение, и чл. 8, уреждащ неприкосновеността на личния живот. Българската държава трябва да плати на своята гражданка 8000 евро обезщетение и 4110 евро съдебни разходи. Съдът отхвърли жалбата на М.К. за нарушения на чл.13 и чл.14 от Конвенцията, закрепващи правото на ефективно обезщетение и забраната за дискриминация.

Европейският съд прие аргументите на М.К., че държавата не е изпълнила задължението си да защити физическото достойнство и правото на личен живот. Той обаче не взе отношение по въпроса дали наистина е имало престъпление или не.

Българските власти е трябвало да разгледат случая по-внимателно и да преценят всички факти, смята съдът. Задължение на българската държава е да създаде и ефективно да приложи такава наказателноправна система, която да наказва всички форми на изнасилване и сексуален тормоз, заключават съдиите.

Присъдата на Европейския съд за правата на човека бе подписана от седем съдии, включително българската съдийка Снежана Ботушарова. Белгийката Франсоаз Тулкенс подписа присъдата с особено мнение.

Още от България