Европейският съд подкрепи ограничаването на цените на роуминга

Съдът на Европейските общности определи във вторник, че регламентът, приет от ЕС през 2007 г. за ограничаване на тарифите за роуминг на мобилните оператори, е законен, като отхвърли съдебния иск на четири телекомуникационни компании, съобщи "Юропиън войс".

Четирите мобилни оператора - Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile и Orange - подадоха иск срещу регламента пред съда в Англия и Уелс. Впоследствие върховната инстанция в страната поиска от Съда на ЕО да даде становище по делото.

Съдът заключи, че ЕС има право да въведе такъв регламент въз основа на чл. 96 от договора. Този член позволява на ЕС да въвежда законодателни норми, с които премахва несъответствия, които биха могли да възпрепятстват функционирането на вътрешния пазар.

Според съда, цените на международните роуминг услуги за потребителите са твърде високи и връзката между разходите на операторите и цените за услугите са несъвместими с тези на един напълно конкурентоспособен пазар.

Решението отбелязва още, че високите такси са постоянен проблем и опитите за използване на съществуващата правна рамка не представляват ефективно средство за намаляването им. Същевременно държавите-членки са поставени под натиск да намаляват тарифите.

Съдът заяви, че ЕС е изправен пред ситуация, при която ще бъдат въведени разнородни национални мерки за намаляване на цените за потребителите, но те няма да засегнат разходите на мобилните оператори. Това би довело до "значителни изкривявания на конкуренцията" и би разстроило "правилното функциониране" на пазара на роуминг услуги. За да предотврати това, според съда ЕС оправдано е въвел регламент въз основа чл. 95.

Съдът определи още, че регламентът с право е поставил ограничение на цените за потребителите в защита на техните интереси. Това е така, защото ако се ограничат само цените за операторите, то те може да увеличат таксите за потребителите, за да запазят доходите си.

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате да свърши служебното правителство?