Европейският съюз ускорява оказването на помощ при бедствия

Оказването на помощ при бедствия чрез европейския фонд "Солидарност“ ще става по-бързо и по-лесно, съобщиха от Брюксел в четвъртък. С промяна на правилата достъпът до фонда се опростява, въвежда се авансово плащане, а критериите за това кой може да го ползва стават по-ясни.

При регионалните бедствия се въвежда се единен праг за щетите при оказване на помощ, който ще е 1.5% от регионалния брутен вътрешен продукт.

За първи път се дава възможност за авансови плащания, които ще са 10% от очакваните средства от фонда при ограничение от максимум 30 млн. евро.

Съкращава се административната процедура чрез сливане на два етапа на одобрение и прилагане в едно споразумение.

Въвеждат се мерки за насърчаване на стратегии за предотвратяване на риска от бедствия, изисквания за докладване и възможни условия за помощ.

Принципите на фонда остават без промяна, както и неговото финансиране, което е извън рамките на редовния бюджет на ЕС.

Новите промени в регламента за подпомагане при бедствия чрез фонд "Солидарност“ бяха представени от еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан. Той посочи, че е необходимо да бъдем по-гъвкави в оказването помощ на държавите при отстраняване на щетите и за цялостно възстановяване след бедствия. Според Хан промените ще насърчат държавите да увеличат на първо място усилията си за предотвратяване и справяне с бедствия.

За да влязат в сила, предложените промени трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и страните членки.

От създаването си през 2002 г. досега фонд "Солидарност“ е помогнал за преодоляването на щетите от 52 бедствия от земетресения, горски пожари, суша, бури и наводнения в цяла Европа. Двадесет и три държави са получили повече от 3.2 млрд.евро.

Фонд "Солидарност“ на Европейския съюз беше създаден след големите наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г. По принцип помощта от фонда е ограничена до финансирането на спешни операции, осъществявани от органите на публичната власт. Щетите, нанесени на частни лица, или загубите на доход не се покриват със средства от фонда.

Споделяне

Още от Европа

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?