Европейците могат да следят онлайн качеството на въздуха, който дишат

Европейците могат да следят онлайн качеството на въздуха, който дишат

Гражданите на европейските страни вече могат в реално време да проверяват колко чист е въздухът, който дишат. В четвъртък Европейската агенция по околна среда пусна нов индекс за качеството на въздуха. Той беше обявен по време на Парижкия форум за чист въздух, организиран от Европейската комисия.

Данни за България обаче към момента няма, въпреки че такива са достъпни за съседна Македония. Данни за България няма, защото местните власти не подават информация към Европейската агенция по околна среда. От българското Министерство на околната среда и водите обявиха по-късно в четвъртък, че включването на страната в този индекс скоро ще е факт. Проблемът с подаването на данни бил технически.

Индексът позволява на потребителите да следят данните за замърсяването в реално време на адрес http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index. Степените, с които се определя състоянието на въздуха, са 5. При замърсяване точките се оцветяват в жълто, светлочервено или червено. Посочва се и източникът на замърсяване.

Замърсяването на въздуха е най-големият екологичен риск за здравето на европейците и новият индекс ще предостави на гражданите начин да научат повече за това дали се излагат на въздух с лошо качество.

20 млрд. евро годишни загуби

За гражданите на ЕС замърсяването на въздуха е екологичен проблем номер едно след промените в климата. Това е също и причина за 400 000 случая на преждевременна смърт в ЕС всяка година. Най-засегнати са жителите на градовете.

От астма и сърдечни заболявания до рак на белите дробове – лошото качество на въздуха е причина за хроничните здравословни проблеми на милиони европейци. Икономическото измерение на проблема се изразява в 20 млрд. евро загуби годишно, които идват основно от ползвани болнични и ресурси на здравната система.

България губи по 3 млрд. евро от замърсяването на въздуха. Заради заболявания, свързани с този екологичен проблем, се пропускат по 2 млн. работни дни на година, а над 13 000 души умират преждевременно. България беше осъдена от Европейската комисия заради системното замърсяване на въздуха. Следващата стъпка е Брюксел да поиска държавата да плаща ежедневни санкции, докато не се справи с проблема, който засяга почти цялата страна.

Всеобщ проблем

Проблемът обаче съществува във всички държави в ЕС. Стандартите за качество на въздуха не се спазват в 130 европейски града. Заведени са 30 процедури за нарушение срещу 20 от 28-те държави членки за превишени нива на прах, азотен диоксид или серен диоксид.

Причините за замърсяването са различни - емисиите от транспорта, от битовото отопление, от промишлеността и енергетиката. Според ЕК, мерките срещу мръсния въздух включват намаляване на превоза и потреблението на горива, преминаване към електрически автомобили, по-екологичен градски транспорт и изграждане на мащабни велосипедни мрежи. Едно от най-ефективните решения е намаляването на емисиите от дизеловите двигатели.

Освен това качеството на въздуха може да се подобри чрез по-чисти промишлени процеси, намаляване на емисиите на амоняк чрез складиране на оборския тор в закрити помещения, преминаване към централно отопление, ползващо топлина от промишлеността или възобновяема енергия, и подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Амбициозни мерки

"Прекалено много хора дишат въздух, който може да застраши тяхното здраве. Това оказва огромен натиск върху нашите здравни системи и влияе на производителността на труда. Въведохме стандарти за качество на въздуха и трябва да гарантираме, че те се спазват в целия ЕС, за да подобрим здравето на нашите граждани. Пълното прилагане на правилата на ЕС относно чистотата на въздуха ще намали броя на случаите на преждевременна смърт с близо 50% до 2030 г.", казва Кармену Вела, европейският комисар, отговарящ за околната среда, морското дело и рибарството.

За намаляване на емисиите от автомобилния транспорт ЕК предложи до 2030 г. да се намалят с 30% изгорелите газове от всички нови леки автомобили и микробуси в ЕС в сравнение със средните количества през 2021 г. Целта е да се насърчи, включително и с финансови стимули, преходът от дизелови и бензинови двигатели към безвредни за околната среда превозни средства.

ЕК цели също стимулиране на автобусни линии на дълги разстояния в Европа като алтернатива на личните автомобили. Предстои предложенията да бъдат обсъдени от министрите в ЕС и евродепутатите.

Още по темата
Още от Европа

Адекватни ли са мерките за кризите с водата и боклука?