Европейците се оплакват на омбудсмана предимно за непрозрачност

Липсата на прозрачност остава ключова тема на жалбите до европейския омбудсман през миналата година, като най-често се обръщат към институцията гражданите на Малта, Люксембург, Кипър и Белгия, съобщи Euobserver, като се позова на доклад на институцията за дейността ѝ през 2008 г.

Европейският омбудсман Никифорос Диамандурос, който отговаря за оплакванията към европейските институции, е получил 3406 жалби миналата година. За сравнение през 2007 година те са били 3221. 36% от случаите се отнасят до въпроси, свързани с прозрачността, като например достъп до документи.

20% от оплакванията са за превишаване на власт, 8% за небрежност, а 5% за дискриминация.

Европейският омбудсман е успял да реши миналата година 355 случая, като 129 са завършили с взаимно приемливо споразумение. В 53 случая е счетено, че институциите са били некоректни.

Най-много оплаквания – 66% - са срещу Европейската комисия. Според Диамандурос обаче това е нормално, тъй като именно това е институцията, която взима повечето решения, отнасящи се до живота на европейските граждани. 10% от жалбите са срещу Европейския парламент.

Най-много оплаквания са от Германия – 16% от всички, следвана от Испания и Полша по 10%. На глава от населението на първо място по оплаквания е Малта.

Оплакванията са от възрастова и езикова дискриминация до липсата на прозрачност за заплатите на европейските депутати.

Омбудсманът на Европейския съюз Никифорос Диамандурос е получил 74 оплаквания от България през 2008 г., стана известно при представянето на доклада за 2008 г.

Пред БТА Диамандурос каза, че миналата година са се увеличили значително оплакванията от България.

Много повече са оплакванията от новите страни в Европейския съюз, които надхвърлят моя мандат и което означава, че не мога да действам по тях.

Причината е, че хората в новоприетите страни, не само в България, се оплакват от нередности в техните национални институции, докато моите правомощия са за уреждане на проблеми, свързани с европейските институции, изтъкна той.

Споделяне

Още от Европа