Европлан за 1 трилион евро инвестиции в климатичен неутралитет

Парите са за трансформация на умения и бизнеси в засегнатите региони, които ще се определят от правителствата

Урсула фон дер Лайен, сн. ЕПА/БГНЕС

Инвестиционен план за 1 трилион евро финансиране от бъдещия европейски бюджет и национални средства, привлечени частни средства и заеми от Европейската банка за прехода на европейските икономики към климатичен неутралитет до 2050 г., представи във вторник Европейската комисия.

За да могат да се възползват от него обаче, държавите членки трябва да изготвят свои планове за трансформация на регионите, които ще бъдат най-силно засегнати от обявената в края на 2019 г. Зелена сделка.

От нея ще бъде засегната силно българската енергетика и по-специално въглищният регион "Марица Изток", но потърпевши ще са и транспортът и други сектори на икономиката на страната.

От Еврокомисията посочват, че всички държави членки, региони и сектори ще трябва да участват в прехода, но има региони, които ще бъдат особено засегнати и ще претърпят дълбоки икономически и социални промени. С обявения сега Механизмът за справедлив преход те ще могат да получат нужната финансова и практическа подкрепа за  работниците, които ще загубят работни места, и ще се генерират необходимите инвестиции в тези региони.

"Предстои ни безпрецедентна трансформация. Тя ще бъде успешна, само ако е справедлива и само ако е от полза за всички. За да сме сигурни, че никой няма да бъде изоставен, ще окажем подкрепа на хората и регионите, които трябва да положат по-големи усилия за тази трансформация", посочи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според нея Зеленият пакт налага големи инвестиционни потребности, които ще се превърнат във възможности за инвестиции. "Планът, който представяме днес и който цели да се мобилизират най-малко 1 трилион евро, ще зададе посоката и ще отприщи поток от зелени инвестиции", допълни фон дер Лайен.

"Зеленият пакт е израз на нашата решимост да се справим с изменението на климата, която сега подкрепяме с план за финансиране. Първо, ще използваме бюджета на ЕС, за да привлечем частни средства за екологични проекти в цяла Европа и за да подкрепим регионите и хората, които са най-силно засегнати от прехода. Второ, ще създадем подходящите регулаторни стимули, за да могат зелените инвестиции да имат успех. И не на последно място, ще помагаме на публичните органи и на участниците на пазара да набелязват и подготвят такива проекти", пише в съобщението на Брюксел.

Европейската комисия смята да постигне екологизацията на Европа като стимулира частни инвестици с "по-големия от всякога досега дял от бюджета на ЕС, предназначен за разходи за действия в областта на климата и околната среда".

Чрез Механизма за справедлив преход ще се финансира от европейския бюджет, национални средства, частни инвестиции и от Европейската инвестиционна банка. Идеята е да се предостави целева подкрепа за мобилизирането на най-малко 100 милиарда евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони, за да се смекчат социално-икономическите последици от прехода. Механизмът ще генерира необходимите инвестиции в подкрепа на работниците и общностите, които разчитат на веригата за създаване на стойност, свързана с изкопаемите горива, очакват от ЕК.

За целта ЕК ще отпусне от бюджета си за 2021-2027 г. допълнителни 7.5 млрд. евро за Фонд за справедлив преход, от който всяка държавата членка може да получи средства, но само ако определи специални териториални планове за справедлив преход. Страните членки обаче ще трябва да добавят към всяко получено евро от този фонд по едно евро от получаваните от тях средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, а отделно да добавят пари от своите бюджети.

Това ще осигури между 30 и 50 милиарда евро, което ще мобилизира още инвестиции. Чрез Фонда ще се предоставят предимно безвъзмездни средства на регионите. С тези средства ще се помогне на работниците да развият умения и компетенции за пазара на труда на бъдещето, както и на малки фирми, стартиращите предприятия и инкубаторите, за да създадат нови икономически възможности в тези региони. С Фонда ще се подкрепят и инвестициите в прехода към чиста енергия, например в областта на енергийната ефективност.

По специалната инвестиционна схема InvestEU се очаква да се привлекат частни до 45 млрд. евро, а Европейската инвестиционна банка ще осигури заеми между 25-30 млрд. евро за топлоснабдителни мрежи и саниране на сгради, но чрез привличане на частни инвестиции.

От Еврокомисията допълват, че че оказват техническа помощ на държавите членки и инвеститорите и ще гарантира участието на засегнатите общности, местните органи, социалните партньори и неправителствените организации. Механизмът за справедлив преход ще включва стабилна рамка за управление, в чиято основа ще бъдат териториалните планове за справедлив преход, допълва се в съобщението.

В него се уточнява, че успехът на представения сега план за инвестиции на Европейския зелен пакт ще зависи от ангажираността на всички участници. От съществено значение е държавите членки и Европейският парламент да запазят по време на преговорите по предстоящата финансова рамка амбициозните цели на предложението на Комисията. От решаващо значение ще бъде и бързото приемане на предложението за регламент за Фонда за справедлив преход.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа