Европроект за 25 млн. лв. е под риск заради фалшиви документи

Трима експерти с особено мнение за избрания строител на регионалното депо в Бяла, Русенско

Европроект за 25 млн. лв. е под риск заради фалшиви документи

Изграждането на регионалното депо "Борово" в община Бяла, област Русе, е поставено под риск заради спечелен търг с подправени документи. Това е най-същественото нарушение при избора на изпълнител, заради което трима от членовете на комисията го подписват с особено мнение. Това дава повод загубилият участник да обжалва процедурата пред Върховния административен съд (ВАС).

 

Случаят е показателен защо почти всяка обществена поръчка по еврофондовете се обжалва, което бави изпълнението на инфраструктурните проекти и поставя под риск загубата на средства.

 

Ще изчакаме да видим как ще се произнесе съдът и ще се съобразим с неговото решение, каза кметът на Бяла Кольо Келерджиев пред Mediapool. Според него заради недостига на работа всеки един търг се обжалва, защото компаниите правят всичко възможно да спечелят поръчките. Няма риск за проекта, тъй като има достатъчно време депото да се изпълни в срок, посочи инж. Келерджиев.

 

Проект за 25.3 млн. лв.

 

Регионалното депо "Борово" в община Бяла е много важно, защото е предвидено да обслужва шест общини в Русенска област – Бяла, Полски Тръмбеш, Две могили, Борово, Ценово и Опака. Договорът с тях и ОПОС е подписан на 14 декември 2012 г. Той е на стойност 25.3 млн. лв., от които безвъзмездната помощ от ЕС е 22 млн. лв. Крайният срок за приключване на проекта е 14 октомври 2015 г. В изпълнението му е спряно заради обжалването на търга за избор на изпълнител.

 

Обществената поръчка за строител е обявена от община Бяла на 31 януари 2013 г. Тя е на инженеринг – проектиране и изграждане с прогнозната ѝ стойност е 15.74 млн. лв. без ДДС, срокът за изпълнение е 13 октомври 2014 г.

 

Оферти подават двама кандидати. Единият е консорциум "Бяла 2013". В него участват четири дружества – "Събев 2002" ЕООД, "Хидроинжект" ЕООД, "Старт инжнеринг" АД и "Мегалит" ЕООД. Лидер на консорциума е "Събев 2002" ЕООД.

 

Другият кандидат е обединение "Борово Еко". В него участват пет дружества – "СД Виана" ООД, "Еко Машинъри" ЕООД, "Еко строй М и М" ООД, "Геотехмин" ООД и "Геострой" АД. Водещ на обединението е "СД Виана" ООД.

 

Оценяването на предложенията на кандидатите става на базата на икономически най-изгодната оферта, в която 70% тежест има техническата оценка, а останалите 30% са предложената цена.

 

Офертите се оценяват от комисия от седем члена, председателствана от зам.-кмета на Бяла Любомир Спиридинов. На първо място е класирано предложението на "Бяла 2013" - с 82.08 точки. Офертата на "Борово Еко" получава 70.40 точки. Така на 12 август 2013 г. кметът на Бяла Кольо Келерджиев издава заповед, въз основа решението на комисията, с която определя за изпълнител консорциум "Бяла 2013".

Особено мнение

 

Тръжната комисия не е била единна в оценката си за избора на победител, показват протоколите от проведените заседания на комисията. Седемте члена се разделят като четирима дават предимство на "Бяла 2013", а трима – на втория "Борово Еко".

 

Тримата външни експерти подписват протокола с особено мнение като в 54 страници излагат възраженията си. Според тях са допуснати шест съществени нарушения, като "има основателни съмнения, че са използвани подправени официални документи, за да бъдат изпълнени някои изисквания", посочват експертите.

 

Едно от съществените нарушения е свързано с доказването на оборота от над 10 млн. лв. за последните три години. Той трябва да е от изградени депа, докато консорциум "Бяла 2013" доказва това със строителство на хвостохранилище. Първоначално комисията отхвърля този опит, но след представянето на допълнителни документи променя становището си, като само тримата с особеното мнение продължават да смятат, че хвостохранилището не е депо.

 

Спорен е и въпросът със строителството на депото в Ловеч, в което водещият консорциума "Бяла 2013" – "Събев 2002" участва. Изграждането на депото продължава от 2002 г. до 2011 г. като няма данни кога през този 9-годишен период и в какъв размер са плащанията по проекта към "Събев 2002", смятат тримата експерти. Според тях това води до извода за невярно декларирани от компанията обороти.

 

"Подправени официални документи" пък са използвани при доказване на минималния специфичен професионален опит на ключовите експерти, смятат тримата членове на комисията. Става въпрос за посочените като ръководител Любчо Богданов и помощник-ръководител Валентина Събева. Съгласно тръжните изисквания ръководителят на обекта трябва да има 5 години стаж на подобна позиция, а помощник ръководителя – 3 г. Като такъв "Събев 2002", посочват опита им по изграждането на депото в Ловеч. Според документа издаден от ДНСК, които са въвели обекта в експлоатация, като технически ръководители на депото в Ловеч обаче са посочени съвсем други лица –Георги Червеняшки, Трифон Василкьов и Георги Георгиев.

 

Освен това отделни части от техническото предложение на консорциум "Бяла 2013" е "дословно прекопирана от техническата спецификация" на възложителя, смятат тримата членове на комисията. Такива например са частите "Водоснабдяване" и "Електрозахранване" и още редица други. Така тук има преплитане на критерии, нещо което е недопустимо по европейските правила и може да струва финансови санкции по примера на разразилия се в момента скандал с водните проекти на ОПОС.

 

Обжалването

 

Заради многобройните нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и използването на подправени официални документи обединение "Борово Еко" обжалва търга в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

 

Консорциум "Бяла 2013" подлага под съмнение безпристрастността на тримата членове на комисията, които са написали особеното мнение, в становището си до КЗК. Обединението претендира още КЗК да му присъди и разноски по адвокатския хонорар от 25 000 лв.

 

Макар да открива "порок" при провеждането на обществената поръчка КЗК оставя без уважение жалбата на "Борово Еко". Причината е, че виновен за порока се оказва тръжната комисия, която неправомерно е поискала от "Бяла 2013" да представи оригиналния документ за въвеждане на депото в Ловеч в експлоатация. Въпреки че това изискване не е спазено "констатираният порок не следва да се разглежда като основания за отмяна на обжалвания акт", смята КЗК. Аргументът ѝ е, че от представените документи е видно, че участника в консорциума "Бяла 2013" - "Събев 2002" е участвал в строителството на депото в Ловеч, което се доказва с референцията за добро изпълнение, както и от разрешението за ползване на депото, представено от община Ловеч.

 

В решението си КЗК изобщо не взима отношение относно истинността на предоставените документи от консорциум "Бяла 2013", с които доказва оборота от 10 млн. лв. и опита на ключовите експерти. Така КЗК потвърждава избора на консорциум "Бяла 2013" за законосъобразен, но отхвърля претенцията им за адвокатски хонорар от 25 000 лв., като присъжда само 450 лв. за разноски по делото.

 

Ще обжалваме решението на КЗК пред съда, заяви Велин Терзиев, управител на "СД Виана", която е водещ в обединение "Борово Еко" пред Mediapool. От "Събев 2002" не бяха открити за коментар.

 

В края на ноември пристига мисия на генерална дирекция "Вътрешен пазар" на ЕК за да провери практиката ни по възлагането на обществените поръчки.

 

Междувременно в петък Брюксел спря парите по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) заради системни грешки при провеждането на търгове. България е и в наказателна процедура заради неизградените 24 регионални депа, които трябваше да са факт до средата на 2009 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?