Евростат: България е на второ място в ЕС по нисък дълг след Естония

В края на 2013 г. България е била на второ място в ЕС по най-нисък дълг, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Съотношението на държавния дълг към БВП в България е било 18.9%, като преди страната ни е само Естония с 10%. След България са Люксембург с 23.1%, Латвия с 38.1%, Румъния - 38.4%, Литва - 39.4% и Швеция - с 40.6%.

16 държави членки имат съотношение на дълга към БВП над 60%, като най-високото е регистрирано в Гърция - 175.1%, Италия - 132.6%, Португалия - 129%, Ирландия - 123.7%, Кипър - 111.7% и Белгия - 101.5%.

В еврозоната съотношението между държавния дълг и БВП е нараснало средно от 90.7% в края на 2012 г. до 92.6% в края на 2013 г, а в 28-те държави членки на ЕС - от 85.2% на 87.1%.

При изработен брутен вътрешен продукт в България от 78.115 млрд. лв., външният дълг на страната е 14.733 млрд. лв. Дефицитът на страната е 1.178 млрд. лв. или 1.5% от БВП, сочат данните на статистиката. Увеличаването на дълга в средносрочен план, според разчетите на правителството, може да надхвърли 20% от БВП, което ще остави страната в челните позиции по малък дълг в ЕС.

През 2013 г. Люксембург е регистрирал излишък, Германия е била близо до баланса, а най-ниски дефицити като процент от БВП са отбелязани в Естония (-0.2%), Дания (-0.8%), Латвия (-1%) и Швеция (-1.1%).

Десет държави имат дефицит над определения лимит от 3% от БВП - Словения (14.7%), Гърция (12.7%), Ирландия (7.2%), Испания (7.1%), Великобритания (5.8%), Кипър (5.4%), Хърватия и Португалия (4.9%), Франция и Полша (4.3%).

В еврозоната съотношението между дефицита и БВП е намаляло от 3.7% през 2012 на 3% през 2013 г., а в 28-те държави членки на ЕС - от 3.9% на 3.3%.

През 2013 г. държавният дефицит в еврозоната и в 28-те държави членки на ЕС е намалял в абсолютни суми спрямо 2012 г., докато държавният дълг е нараснал.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?