Евростат: България е с най-високата смъртност в ЕС

Населението на ЕС е 505.7 млн. души в края на 2013 г. - с 1 млн. повече от година по-рано

България е страната с най-висока смъртност не само в ЕС, но и в Европа. Това сочат данните за 2012 г. на европейската статистическа служба Евростат, публикувани в сряда.

Според европейската статистика смъртността миналата година в България е била 15 на хиляда души от населението, докато средната за ЕС е била 9.9 на хиляда.

След страната ни в низходяща линия се нареждат Литва, Латвия и Унгария със съответна смъртност от 14.3, 13.7 и 13 на хиляда.

Най-ниска смъртност има в Ирландия - 6.3 на хиляда, следвана от Кипър, Люксембург и Малта.

Населението на ЕС е нараснало с 1.1 милиона души, достигайки 505.7 милиона към 1 януари 2013 г. благодарение на раждаемостта, но най-вече на имиграцията. Нарастването на населението на съюза е резултат отчасти от естествения прираст – през 2012 г. са били регистрирани 5.2 милиона раждания срещу 5 милиона смъртни случая или естествен прираст от 200 000 души.

Раждаемостта е най-висока в Ирландия (15.7 раждания на 1000 души население), следвана от Великобритания с 12.8 на 1000, Франция - 12.6 на 1000, Швеция и Кипър.

Най-ниска е била раждаемостта в Германия – 8.4 на хиляда, следвана от Португалия, Гърция и Италия.

България е с 9.5 на хиляда раждаемост, което я подрежда по средата в ЕС, и е малко под средната за съюза от 10.4 промила.

Но 80% от увеличаването на населението на съюз се дължи на положителното миграционно салдо от 900 000 души през 2012 г., сочат данните на Евростат. Населението се е увеличило в 17 страни членки на ЕС, а е намаляло в 11. Най-голям е спадът в Литва (спад 10.6 на хиляда), следвана от Латвия, Естония, България (5.8 на хиляда спад), Гърция и Португалия.

За сметка на това Люксембург е регистрирал най-голямо повишаване на населението си (23 на хиляда души население), следван от Малта, Швеция, Великобритания, Белгия и Австрия. Прирастът се дължи главно на положителното миграционно салдо в тези страни.

Споделяне

Още от Европа