Евростат: България заделя най-много в ЕС за сигурност като дял от БВП

Страната обаче е на дъното по осигурени средства на глава от населението

България е страната в Европейския съюз (ЕС), която отделя най-голям дял от Брутния си вътрешен продукт (БВП) за сектора "обществен ред и сигурност" - 2,8% от БВП при средно за ЕС 1,8 на сто. Това показват данни от анализ на Евростат за разходите на страните от ЕС за обществен ред и отбрана през 2015 г., цитирани в сряда от БТА.

Същевременно страната е на дъното на европейската класация по разходи за сигурност на глава от населението - едва 173 евро на човек, при среден показател за ЕС - 507 евро на човек.

Около 2,4 млрд. лева от БВП са били заделени у нас за сектора "обществен ред и сигурност" през 2015 г., показват данните на европейската статистика. Секторът включва полицейските служби, службата за противопожарна охрана, съдилищата, затворите, както и научните разработки в областта на сигурността.

Най-много от тези средства - 1,4 млрд. лева са били за осигуряване на полицията у нас /1,4 от БВП/.

За нуждите на противопожарната безопасност са били заделени около 300 млн. лева или 0,3 от БВП, за съдилищата - 594 млн. лева или 0,7 на сто от БВП и за поддръжка на затворите - около 150 млн. лева или 0,2 от БВП.

Същевременно само между 9 и 10 млн. лева са били заделени за научна и развойна дейност, свързана със сектора "обществен ред и сигурност".

Разходите за отбрана у нас през 2015 г. са били 1,4 на сто от БВП, което е точно на границата на средните разходи за отбрана в ЕС-28.

Общите разходи за сигурност в ЕС са били над 258 милиарда евро

Общите разходи в сектора "обществен ред и сигурност" в ЕС-28 са били над 258 млрд. евро или 1,8 на сто от БВП на страните от общността, показва анализът на Евростат.

За сравнение, тези средства са по-големи от сумите, изразходвани за други основни дейности като "отбрана" /1,4 на сто/, "отдих, култура и религия" /1 процент/ или "опазване на околната среда" /0,8 процента/. Разходите на правителствата за "обществен ред и безопасност" обхващат главно разходи за полицейски служби, служби за противопожарна защита, съдилища и затвори.

Средно през 2015 г. разходите за "обществен ред и безопасност" възлизат на 507 евро на човек от населението в ЕС.

Държавите-членки на ЕС, които са превишили сумата от над 500 евро на жител за сигурност са: Люксембург /899 евро/, Великобритания /792 евро/, Холандия /724 евро/, Белгия /644 евро/, Германия /581 евро/, Австрия /545 евро/, Франция /535 евро/ и Италия /506 евро/.

В противоположния край на скалата разходите под 250 евро на жител, са били: в България - 173 евро, Румъния /183 евро/, Литва /204 евро/, Унгария /230 евро/, Хърватия /231 евро/, Полша /247 евро / и Латвия /248 евро/.

През 2015 г. 28-те държави-членки на ЕС са заделили 200 милиарда евро публични разходи за "отбрана", което е еквивалентно на 1,4 на сто от БВП на ЕС.

Най-много средства за отбрана в абсолютно изражение са заделени във Великобритания - 55 млрд. евро. Следват Франция - 38 млрд. евро, Германия - 30 млрд. евро и Италия - 20 млрд. евро. Заедно тези четири държави-членки формират над 70 процента от общите разходи за отбрана в ЕС, отчита Евростат.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?