Евростат: Едва един от трима българи посещава театър или друго културно събитие

Евростат: Едва един от трима българи посещава театър или друго културно събитие
Едва около 30 процента от българите, или един на всеки трима, е посетил театър или друго културно събитие през миналата година, показват данни на Евростат за европейците, които са посетили поне едно театрално или друго културно събитие през 2016 г.
 
По този показател страната ни е на последна позиция в ЕС заедно с Румъния, като средният коефициент за европейците, посетили поне едно културно събитие за миналата година, е 67 процента.
 
В страната през миналата година са функционирали 75 театъра и 58 музикални колектива, показват данни на националната статистика. Местата в театрите са около 29 хиляди, а в концертните зали - около 6000. 
 
В театрите през миналата година са били осъществени около 15 000 представления, които са били посетени от близо 2.2 млн. българи, показват данните на НСИ.
 
Посещенията в концертните зали са били почти три пъти по-малко или около 750 хиляди, като най-посещавани са били общинските музикални колективи - близо половин милион души, а най-слабо посетени са били държавните колективи - около 145 хиляди души.
 
По-активни при посещения на културни събития са били българите в градовете - съотношението е 3 към 1 за сънародниците ни в градска среда, в сравнение с хората, които са живели в селата при посещенията на театър или друго събитие.6
 
Икономическата активност също оказва влияние при посещенията на културни събития - заетите българи са били три пъти повече съпричастни към подобен вид прояви отколкото безработните. Българите с висше или средно образование също са три пъти повече от сънародниците ни с основно или начално образование при посещенията на културни събития. 
 
В ЕС средно около две трети от европейците или приблизително 67 процента редовно са посещавали театрални или други културни събития, отчита Евростат.
 
Като цяло в ЕС по-голям процент от населението на възраст над 16 години са дали предпочитанията си за културни, отколкото за спортни събития. Над 45 на сто от европейците са ходили най-малко веднъж през тази година на кино, близо 42 процента са посещавали културни обекти или са гледали на живо друго културно събитие, а по-малко от една трета от европейците са ходили на спортна проява - 29 процента.
 
Най-активни в посещаването на културни събития в ЕС са шведите - близо 90 на сто. Следват: Холандия, Дания и Финландия - с по около 85 процента посещаемост на културни събития, Люксембург - 80 процента, Франция - 78 процента и др.
 
В дъното на ЕС по този показател са Румъния и България - средно с по 30 процента посещаемост на театрални или други културни прояви през годината.
 
Пак в дъното на тази класация, но със значително по-висок процент посещаемост на културни събития са страни като Италия, Гърция и Малта - по около 50 на сто.
Друг показател, който отчита Евростат е нивото на образование на хората, които посещават културни събития - значителен превес имат хората с висше образование - близо 88 на сто от европейците не са пропуснали поне веднъж в годината театрална или друга културна проява, отчита европейската статистика.
Споделяне

Още от Общество