Евростат: Повече от половината българи не ползват чужди езици

Евростат: Повече от половината българи не ползват чужди езици

Повече от половината работещи българи (50.5%) не ползват нито един чужд език, показват данни от анализ на Евростат за самооценката на европейците за ползването на чужди езици сред хората в трудоспособна възраст в ЕС между 25 и 64 г.

Българите в тази възрастова категория, които ползват поне един чужд език са около 33%, с два езика боравят около 14% от сънародниците ни, а с три езика – около 3%, сочат данните на европейската статистика.

Най-висок е делът на българите, които не ползват нито един чужд език сред хората у нас с основно или по-ниско образование – 83%. Около 60% от хората със средно образование у нас също не ползват нито един чужд език.

70 на сто от безрабодните у нас не са учили и не ползват нито един чужд език. Подобна е и ситуацията в българските села – 72% от трудоспособните местни жители също не ползват нито чужди езици.

Най-висок е статусът на българите с поне един чужд език сред висшистите – близо 1 милион, както и сред хората у нас на възраст между 35 и 54 години – също около 1 милион души. Повече от милион и половина българи, които живеят в градовете, ползват поне един чужд език, толкова са и заетите и работещи българи с чуждоезикови познания.

Най-широко разпространен и най-използван от европейците е английският език – близо 96 на сто от говорещите чужди езици. На второ място се нарежда френският – 26%, на трето място е немският със 17 на сто, на четвърто – испанският с 13 на сто.

Най-висок е делът на хората, които знаят поне един чужд език в Швеция – 97%, в Латвия, Дания и Литва – 96%, в Люксембург – 95%, Финландия и Малта – по 92% и др. Най-високо ниво на многоезичие е регистрирано в Люксембург, където близо 50 на сто от жителите в трудоспособна възраст говорят поне три чужди езика.

Освен България, в ЕС има още три държави, в които основната част от населението в трудоспособна възраст не познава и не ползва чужди езици: Унгария – 42 на сто, Румъния – 36 на сто и Великобритания – 35%.

Сред близките ни съседи ситуацията е следната – в Гърция 33 на сто от хората в трудоспособна възраст не ползват нито един чужд език, но около 67% имат познание поне по един или повече чужди езици. В Сърбия едва 20 на сто не ползват нито един чужд език, докато 80 на сто от сърбите имат чуждоезикови познания. 

В Македония само една трета от хората не ползват чужди езици, а 70 на сто владеят поне един чужд език. За Турция няма данни в изследването. В Албания и Босна и Херцеговина 60 на сто от населението не познава и не ползва чужди езици.

Споделяне

Още от България