Евросубсидиите увеличили обработваната земя

Евросубсидиите увеличили обработваната земя

Делът на обработваемата земя в България се увеличава основно заради евросубисдиите, на които се дължи и увеличението на площите със зърнени и маслодайни култури. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева при откриването на Седмия национален агросеминар, посветен на хоризонтите пред българското зърнопроизводство, организиран от браншовата асоциация. Тя обаче не посочи конкретни данни за ръста на обработваемите ниви.

В периода 2014-2020 г.  директните плащания имат най-висок дял в страната ни в подпомагането със средства от Европейския съюз. "По линия на директните плащания на земеделските стопани до 2020 г. ще бъдат предоставени средства от ЕС в размер на 5.4 млрд  евро, което означава, че ще се отпускат по около 800 млн. евро годишно“, припомни Вергиния Кръстева. Тя подчерта, че е запазена  възможността за опростено прилагане на директните плащания чрез Схемата за единно плащане на площ, която ще се запази до края на 2020 г. По този начин се спестява необходимостта зърнопроизводителите да се адаптират към нова, по-сложна система и значително се съкращават административните разходи.

"Осъзнаваме необходимостта от подкрепа на българските земеделски стопани и се стремим чрез мерките в Програмата за развитие на селските райони да предоставим  различни възможности както за инвестиционна подкрепа, така и плащания базирани на обработваеми площи“, допълни зам.-министърът.

Споделяне

Още от Бизнес