Евросубсидиите увеличили обработваните ниви с над 5 млн. дка за седем години

Евросубсидиите увеличили обработваните ниви с над 5 млн. дка за седем години

С над 5 млн. декара са се увеличили обработваните площи в страната от присъединяването на България в Европейския съюз. Основната причина за това са евросубсидиите, каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева при представянето на пет финализирани проекта за уедряване на земеделски земи в селата Студена, Друмево, Момина църква, Раздел и град Смядово.

Тя подчерта, че през 2007 г. е имало 33 млн. декара площи, от които 28,5 млн. декара обработвани, а останалите постоянно затревени градини и трайни насаждения. В края на 2014 г. има заявени близо 39 млн. декара. Министър Танева отбеляза, че благодарение на европейското подпомагане има намаляване на необработваните площи.

“През 2007 г. необработваната земя е била 30 % от общия селскостопански фонд. В края на 2014 г. данните показват, че в различните землища на страната необработваните площи са между 10 и 15 %“, даде данни министърът на земеделието.

Според Танева, основният проблем на българското земеделие е разпокъсаността на земята за създаване на стопанства. "От 2011 г. правим различни редакции в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за да се установят правила, които да дават устойчивост на земеделския производител. Генералното решаване на тези проблеми може да дойде с комасацията на собствеността“, смята тя. Министърът обясни, че новото поземлено законодателство е сред основните цели на екипа на агроведомството, за да се стимулира уедряването на собствеността.

"Искахме да докажем, че комасацията е жива и затова направихме едновременно пет проекта“, обясни председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя Стайко Стайков. Землищата, включени в комасацията, са в различни краища на България., каза още той и допълни, че уедряването на имотите създава по-добри предпоставки за интензивно земеделие и съвременно животновъдство.

Споделяне

Още от Бизнес