Еврозоната се оказа провал*

Еврозоната се оказа провал*

Проектът за единна европейска валута се оказа опасен по замисъл, обременен както с големи неприятности, така и с недемократична централизация на Европа. Това заявява в статия във вестник ″Уолстрийт Джърнъл″ чешкият президент Вацлав Клаус, известен със своя евроскептицизъм и критиките си към теориите за влиянието на човешката дейност върху глобалното затопляне.

Той прави уговорката, че днешните проблеми на еврото не извикват в него злорадство, защото са опасни за всички членки на ЕС, дори за тези, които не влизат в еврозоната.

Понятието ″крах на еврото″ може да се разбира по различни начини.

Проектът за еврозоната не оправда надеждите″

счита Клаус. ″Той погрешно и безотговорно се самоопредели като несъмнено икономическо достояние за всички страни, които са готови да се откажат от собствената си валута″, пише Клаус. ″На практика икономическият ръст на страните в еврозоната се забави в сравнение с предните десетилетия и започна все повече да изостава от ръста на САЩ, Китай и дори на другите от ЕС, които не са членове на еврозоната″, продължава Клаус.

″Впрочем, икономическият ръст в Европа започна да се забавя от 60-те години на миналия век насам заради все по-вредното социално-икономическо устройство, допълва авторът.

Според чешкия президент ″налице са държавен патернализъм, високи данъци и слаба мотивация за работа, като въвеждането на еврото не е пречупило тези тенденции″.

″Не се случи дори очакваното изравняване на темповете на инфлация″, твърди още Клаус. ″Засили се търговският дисбаланс - едни страни увеличиха износа си, други - точно обратното. Глобалната икономическа криза само изостри и разбули старите скрити проблеми на Европа″, пояснява Клаус.

През десетте години на съществуването си еврозоната не постигна забележима хомогенизация на страните, които влизат в нея, смята още авторът. Разходите за нейното създаване и поддържане превишават ползите. Между икономическите равнища на отделните страни възникнаха дисбаланси и се забеляза, че единната валута служи като усмирителна риза. ″В този смисъл, смея да заявя, че като проект, които обеща на своите членове големи икономически преимущества, еврозоната се оказа несъстоателност″, пише Клаус.

Крахът на еврото ще доведе разрушаване на еврозоната″

Еврото няма да рухне, защото в него е вложен прекалено много политически капитал, смята авторът на статията. За по-нататъшното му съществуване обаче ще трябва да плащаме с ниски темпове на икономически ръст и загуби дори за страните, които не влизат в еврозоната, например Чехия, смята той.

За да се спаси европейският валутен съюз, трябва да се насочат средства в най-пострадалите от кризата страни, но това е възможно да се случи само в държава. А нито в ЕС, нито в еврозоната има държави, пише още Клаус.

″Само в държавата може да има достатъчно голямо чувство на взаимна солидарност на гражданите″, пояснява Клаус. Редовите европейци не желаят политическата централизация на ЕС, но политиците могат напълно да подменят това, без да питат, предупреждава чешкият президент.

Въпросът за помощта за Гърция в Брюксел показа, че в ЕС няма демокрация. ″Германско-френският тандем взе решение от името на останалите страни в еврозоната″, смята Клаус.

Европейската икономика не може да бъде съживена нито от еврото, нито от сегашните проекти за неговото спасяване. Необходими са кардинални промени в социално-икономическата система на Европа, заключава в статията си авторът.

*Заглавието е на Mediapool

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате да свърши служебното правителство?