Евтини лекарства? Дайте ни от скъпите!

Или защо опитите на МЗ да намали доплащането на лекарства от пациентите не се приемат с възторг

Евтини лекарства? Дайте ни от скъпите!

Опитите на здравното министерство да намали доплащането за лекарства от пациентите съвсем не се приемат еднозначно и срещат отпор дори от страна на пациентски организации заради множество непреценени рискове, които могат да доведат до пълен хаос при отпускането на медикаменти по линия на здравната каса.

В края на миналата година Министерството на здравеопазването прие промени в своя наредба, с която въведе т.нар. таван на доплащането на лекарства за домашно лечение, финансирани от здравната каса.

Според промените пациентите няма да могат да доплащат повече от 60% от стойността на най-евтиното лекарство в дадена група, например за високо кръвно или пък астма. Мярката засяга лекарства с едни и същи активни съставки и със сходен ефект при лечението на едно заболяване. Ако някой медикамент надхвърля тавана от 60%, няма да бъде покриван изобщо от касата и ако пациентът държи точно на него, ще трябва да си го плаща изцяло.

Досега пациентът доплащаше разликата, ако му е предписано лечение с по-скъпия медикамент. Тоест, ако най-евтиното лекарство струва 5 лева, а той ползва медикамент за 18 лева, доплащаше 13 лева от джоба си. Занапред НЗОК ще реимбурсира само медикаменти, чиято стойност не надхвърля въведения ценови таван. Така например, ако най-евтиното лекарство от групата струва 5 лева, пациентите не трябва да доплащат повече от 60% от стойността му или най-скъпото лекарство, което ще могат да си купят, ще е за 8 лева.

Целта на тази мярка е да стимулира изписването на по-евтини лекарства, така че пациентите да не доплащат нищо или по-скромни суми спрямо сега, предвид факта, че в България болните доплащат най-много от джоба си за медикаменти спрямо останалите страни в ЕС – 56% при средно 18% за Европа.

Друг от мотивите е да се ограничи изписването от лекарите на по-скъпи лекарства по комерсиални подбуди заради различни стимули от фармацевтичните фирми.

По различни оценки мярката засяга между 500 и 600 медикамента, ползвани от около половин милион души за цялата палитра от заболявания.

Макар и да звучи разумно мотивирана, промяната, приета в последните дни на миналата година, заплаши да създаде сериозен хаос в здравната система. Отпадането на стотици медикаменти от позитивния лекарствен списък и необходимостта хиляди пациенти да сменят медикаментите си – сложен административен процес, свързан с посещение на лекар, обработка на протоколи в аптеките, пренастройки на софтуер и т.н., предизвикаха напрежение. Заради това здравният министър Петър Москов даде устна отсрочка за влизането в сила на наредбата до 16 февруари, въпреки че документът е обнародван в Държавен вестник и се води, че вече е в действие. В този период системата трябва да се настрои за новия ред, фармацевтичните фирми да преценят дали ще намалят цените на лекарствата си, за да се вместят в ценовия таван или медикаментите им вече да не се плащат от касата и да излязат на свободния пазар.

До момента обаче всички са възприели изчаквателна позиция с надеждата, че здравното министерство ще отстъпи на по мек вариант, какъвто вече се лансира от страна на пациентски организации, показа проверка на Mediapool.

Пациенти искат опция да доплащат за скъпи лекарства

“Не може Министерството на здравеопазването да оказва влияние върху разходите, които пациентът прави с личните си средства“, коментира пред Mediapool Пенка Георгиева от алианса пациентски организации “Заедно с теб“.

“Ако благородният мотив е да се ограничи изписването на скъпи лекарства по комерсиални подбуди, то нека не откриваме топлата вода, а се поучим от опита на други страни в ЕС. Например в Германия, където също се насърчава прогенеричната политика, когато лекарят иска да изпише по-скъпо лекарство, се аргументира пред пациента и болният подписва информирано съгласие, че желае да си купи по-скъпия медикамент като си доплати“, посочи тя.

Именно този вариант искат да наложат пациентските организации и у нас, като мярката се подкрепя от аптекари и фармацевтични компании.

Пациентските организации се мотивират, че за някои заболявания смяната на лекарство крие рискове за пациента.

“Например за пациент с психическо разтройство, който е стабилизиран, смяната на терапията е опасна. Дори за хипертонията, която се смята за нещо банално, стабилизирането на пациента е доста трудно, тъй като е свързано с постоянни посещения при лекаря, мерене на кръвно, смяна на дозите, докато накрая се назначи точната терапия", поясни Георгиева.

Според нея информираното съгласие ще даде възможност за по-сериозен контрол от страна на НЗОК какви медикаменти се изписват от лекарите. Тя напомни, че фармацевтичните фирми вече са направили отстъпки от цените на редица лекарства към касата, заради което в края на миналата година върнаха обратно в бюджета на НЗОК 44 млн. лева и сега няма как още да намаляват цени. “Не можем да сме изключително крайни към бизнеса“, коментира тя.

Хаос с официални и неофициални цени на лекарствата

За да е пълен хаосът, наредбата на МЗ въвежда официални и неофициални цени на лекарствата.

Официалните са тези, с които лекарствата присъстват в позитивния лекарствен списък и които са видими и в останалите страни от ЕС, които реферират цените на техните медикаменти с българските. По правило това са пределни цени, т.е. най-високите възможни и често медикаментите се продават по-евтино в аптечната мрежа.

Именно цените в аптеките, които са неофициални, трябва да се вместят в ценовия таван. Тези цени обаче не са видими за лекарите, които предписват медикаментите и така те не винаги могат да знаят дали дадено лекарство, което по позитивен списък надхвърля ценовия таван, всъщност в аптеката не се продава по-евтино и се вмества в ограничението.

Това според специалисти от бранша ще доведе масово до изписването на най-евтиното лекарство в групата, за да се застраховат лекарите, че рецептата ще бъде изпълнена.

Около 80% от засегнатите лекарства може да не се поемат от НЗОК

Според председателя на Асоциацията на собствениците на аптеки и собственик на веригата “Ремедиум“ Николай Костов, около 80% от засегнатите 500 лекарства ще отпаднат от списъка и здравната каса няма да ги плаща.

“В с писъка на касата има около 2000 лекарства, но реално аптеките работят с около 1000, защото останалите не се предписват, не се внасят и по други причини. И от тези 1000 – близо половината ще отпаднат. Има лекарства, които, за да влязат в ценовия таван, трябва да им се намалят цените два-три пъти, което е невъзможно“, коментира Костов пред Mediapol.

По думите му намаление ще има само за лекарствата с цени близки до тавана, но те били по-малко.

Костов заяви, че към момента не се наблюдава процес по намаляване на цени от страна на фармацевтичните фирми, за да се вместят в тавана, нито по смяна на лекарства от страна на пациентите.

Здравното министерство не смята да отстъпва

От здравното министерство също съобщиха за Mediapool, че няма подадени заявления в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за намаляване на цени на лекарства извън рутинните заявки на всеки 6 и 12 месеца. От МЗ обаче уточниха, че цените в списъка са пределни и намаленото доплащане за пациентите ще дойде от търговски договорености.

Ведомството засега не е склонно да допусне изключения от наложения ред, както настояват пациентските организации.

“За да се допусне изключение, като например подписване на информирано съгласие от пациента за доплащане, означава лекарите да са напълно наясно и да информират пациентите точно кои лекарствени продукти са с ограничено доплащане, както и дали за тях са постигнати договорености за отстъпки по търговската верига. Може да се получи ситуация, при която за един и същ лекарствен продукт, едни пациенти ще са съгласни да доплащат по-високата стойност, а други не. Това би довело до ситуация пациентите, които не са съгласни с по-високото доплащане, да не могат да получат лечение с конкретно предписан лекарствен продукт“, коментираха от министерството.

Оттам заявиха още, че високото доплащане от страна на пациента е бариера за достъпа до лекарства и затова разпоредбата е въведена без изключения, тъй като не може да бъдат обхванати всички индивидуални случаи, които биха се появили при прилагането ѝ.

Относно опасенията дали дадената отсрочка ще е достатъчна, за да се адаптира системата към новите правила, от МЗ заявиха, че след като наредбата влезе в сила от 16 февруари, то реално ще започне да се прилага чак от 16 март заради нормативните срокове за публикуване на позитивния лекарствен списък и списъка на НЗОК, което ще даде допълнително време.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?