Евтините оборотни кредити за бизнеса за 300 млн. евро тръгват през януари

Евтините оборотни и инвестиционни кредити за бизнеса с лихва от 5 – 6% се очаква да тръгнат през януари. Това стана ясно след като беше подписан договорът за трансфер на 150 млн. евро от оперативна програма “Конкурентоспособност” към инструмента “Джеръми” (JEREMIE), съобщи Кирил Гератлиев, директор на дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” за Mediapool.

Средствата се управляват от Европейския инвестиционен фонд. В момента тече процедурата за избор на банки, които ще отпускат кредитите. Очакванията са финансовите посредници да бъдат избрани през декември и от януари да започнат да отпускат заемите, обясни Гератлиев.

Идеята е към 150-те млн. евро, които идват от Европейския фонд за регионално развитие, банките да прибавят още толкова средства. Така холдинговият фонд ще разполага с 300 млн. евро. 150 млн. евро, които идват от Европа, се дават на банките с 0% лихва. Очакванията са банките да предложат лихва по бъдещите кредити за бизнеса в размер на 5 – 6%.

Ефектите, които се очакват за българската икономика, са това да доведе до намаляване на междуфирмената задлъжнялост, коментира преди време бившият зам.-министър на икономиката и настоящ съветник по икономическите въпроси на президента Евгени Ангелов.

Това е втората порция средства, които оперативна програма “Конкурентоспсобност” прехвърли по инструмента “Джеръми”. През 2010 г. бяха трансферирани 200 млн. евро, с които бяха създадени пет фонда за подпомагане на бизнеса.

Към момента от тях най-добре се развиват два – гаранционният и за начално финансиране.

Над 10 пъти са се увеличили фирмите, които са ползвали услугите на гаранционния фонд след разширяването на финансовите продукти. В началото петте банки можеха да дават гаранции само за инвестиционни кредити, а от април те добавиха оборотни, овърдрафт и други инструменти. Така ако за първото тримесечие на годината са били отпуснати 72 кредита за 13.2 млн. лв., през второто има увеличение на 246 заема за над 22.1 млн. лв. Това е три пъти повече като брой фирми ползвали услугите на фонда и ръст от 70% на отпуснатите средства, коментираха от Европейския инвестиционен фонд пред Mediapool.

Първоначалните данни за третото тримесечие са, че все повече фирми прибягват до услугите на гаранционния фонд, като раздадените кредити са за около 80 млн. лв. на 710 фирми.

Споделяне

Още от Бизнес