"Евтиният" ток от август отваря дупка в енергетиката за стотици милиони

Дружествата обсъждат дали са в "спешно отделение" или "реанимация", ДКЕВР ги назидава със "скалпел"

"Евтиният" ток от август отваря дупка в енергетиката за стотици милиони

Намалението от около 5 на сто в цената на тока за бита от август е за сметка на орязяни оперативни и инвестиционни разходи на дружествата, включително за повишаване на енергийната ефективност и балансиране на бъдещия борсов пазар, който се очаква да заработи най-късно догодина. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) не е признала тези разходи.

Така в системата се очертава недостиг за стотици милиони, които вероятно ще повлияят качеството на предлаганата електроенергия, тъй като мрежовите оператори няма да имат достатъчно средства да поддържат и експлоатират съоръженията си, а за ремонти въобще не може и да става дума.

Това се разбра на открита дискусия в ДКЕВР по проекта на цените на топлоцентралите, обществения снабдител НЕК, "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) и електроразпределителните и снабдителните дружества на ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго-Про". Всички дружества по веригата направиха възражения по определените им цени и обявиха, че ще внесат в сряда обосновките си, преди регулаторът да се събере на закрито заседание на 29 юли, за да реши окончателно какви ще са тарифите на участниците на електроенергийния пазар.

Технически грешки в разчетите

По време на обсъждането стана ясно дори, че ДКЕВР при разчетите си е допуснала чисто технически грешки в определянето на разходите. Това не попречи на нейните членове и председателя ѝ да се държат назидателно с представителите от отрасъла и да им повтарят, че трябва да полагат усилия да са ефективни и да намаляват загубите си и да ги питат как биха работили на свободния пазар, макар в случая да става въпрос за регулирания.. Дружествата репликираха, че няма как да станат ефективни без одобрени разходи за инвестиции в такива дейности.

Представителите на частните въглищни централи заявиха, че не разбират как комисията е определила цените им и квотите за производство на регулирания пазар и изразиха притеснения, че не са ясни правилата, при които трябва да кандидатстват с мощностите си в търгове за закупуване на студен резерв от ЕСО.

По-евтин ток от по-скъпи въглища

От ТЕЦ "Варна" се оплакаха, че приходите им са механично орязани с 42 процента, което може да доведе до закриване на централата. Досега загубите се покриваха от студения резерв, но това вече не е гарантирано, тъй като ще има търгове за мощностите, които се задействат при нужда и които са предвидени да са двойно по-малко в сравнение с досегашните, посочи Минчо Минчев, директор на варненската централа. Той каза още, че в определената им цена на тока е вкарана по-ниска стойност на наличните въглища от тази, на която са купувани.

Държавната ТЕЦ "Марица Изток 1", чиято цена също е свалена, не изказа възражения срещу решението на ДКЕВР, но призна, че не е ясно как ще се проведат търговете за продажба на енергия на свободния пазар и какви обеми ще се изнесат, на което се разчита за компенсиране на загубите от регулирания пазар.

Представителят на НЕК Дамян Христов, който е ръководител на управление "Цени", изрази притеснение от това, че не е ясно кога точно дружеството ще бъде компенсирано с парите от продадени държавни парникови квоти за разходите, които трябва да направи за изкупуване на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ).

В определените от ДКЕВР цени има дупка от 500 млн. лв., които се очаква да се покрият от парите от въглеродни емисии, но Христов обърна внимание, че НЕК има нужда от около 50 млн. лв. месечно, за да може да плаща за тока от ВЕИ, а в момента не е регламентирано как тези пари ще постъпват в сметките на компанията. В същото време финансовото състояние на НЕК е такова, че не може да си позволи кредит за плащане на зеления ток срещу евентуално компенсиране някога на тези разходи.

Без балансиращите ПАВЕЦ в системата

Електрическата компания обърна още внимание, че ДКЕВР въобще не е предвидила в производството енергията от ПАВЕЦ от около 1.1 млрд. кВтч годишно, които са много важни за овладяване на системата при ниско потребление на ток, особено нощем, за да има баланс.

Дамян Христов обърна внимание, че новата такса "задължения към обществото" от 15.20 лв./МВтч, която се слага към износа за сметка на махането на добавките за зелена и кафява енергия и невъзстановяеми разходи от дългосрочните договори, е неясно как направена, при положение, че заложените от регулатора в тази цена разходи са по-големи от тези, които реално тя ще покрие.

Представителят на НЕК обясни, че предвидените 110 млн. лв. през следващите 11 месеца разходи за мрежата са само за нейната експлоатация и профилактика, но не може да покрият евентуални ремонти.

Шефът на ЕСО Иво Лефтеров оспори намалението на цената за достъп до държавната мрежа високо напрежение и посочи, че така ще се увеличи натрупаната през 2012 г. 39 млн. лв. загуба на държавното дружество. ДКЕВР не е предвидила и 17 млн. лв. за балансиране на пазара, което може да навлече на ЕСО глоба от 2 млн. лв. от европейската организация на електропреносните оператори.

Как се свалят разходи без инвестиции

Трите ЕРП-та възразиха най-остро върху намаляването на разходите, с които трябва да покриват загубите по преносната мрежа, и същевременно намаляването на инвестициите им в подмяна на мрежа и електромери. Те обявиха, че при това положение няма да могат да изпълнят законовото си задължение за нови електромери и така вероятно по ирония на съдбата да бъдат санкционирани от самата ДКЕВР за това, че не спазват ангажиментите си.

Еленко Божков обаче ги обвини, че пресмятат загубите си по остаряла методика, която не отчитала спецификите на мрежите, а председателят на комисията Анжела Тонева ги упрекна, че включват в загубите и кражбите на ток. Дружествата отвърнаха, че трудно може да се каже дали има кражба, преди да се хване крадецът и да му се начисли наказателно количество енергия в сметката. Те обаче обещаха да направят анализ за предходни години каква част от загубите на ток при преноса се дължи на кражбите.

Зорница Генова от ЧЕЗ посочи, че ДКЕВР за втори път тази година намалява технологичните им разходи, като първият е бил с извънредното сваляне на цената с 6-7 на сто на 5 март. Сега на дружеството се признават суми за покриване само 5% от загубите, при положение, че реално те са 12%, отбеляза мениджърът регулации. Тя посочи още, че не е ясно как дружеството ще получи изхарчените 38 млн. лв. през предишния регулаторен период за купуване на зелен ток, които трябва да се върнат от НЕК, но и на нея не ѝ стигат парите.

Под санитарния минимум за качество на услугата

Гочо Чемширов от ЕВН заяви, че от 2008 г. насам цената на дружеството за разпределение на енергията е свалена с над 23 процента. Според него в следващия регулаторен период от юли 2014 г. цените на тока трябва да станат реални, за да се гарантира устойчивост на сектора. Той посочи, че ДКЕВР е орязала предложените от ЕВН инвестиционни и експлоатационни разходи, въпреки че те са обосновани и са за запазване на санитарния минимум на качеството на услугите за клиентите.

Чемширов уточни, че компанията е вложила 1 млрд. лв. в мрежата си и е намалила загубите в нея от 21.5 процента през 2005 г., когато стъпиха в Югоизточна България, до 17.5 на сто признати загуби в периода 2009-2012, а сега ДКЕВР им признава само 10 процента. Само от това ЕВН щяла да загуби 15 млн. лв., а отделно ще са загубите от ДДС за разликата от закупената от НЕК енергия и продадената на крайните потребители.

Регионалният мениджър на ЕВН Йорг Золфелнер заяви, че признаните в крайните цени разходи на дружеството не гарантират работните места на служителите му. По думите му  "енергетиката е в спешното отделение" и една грешка на ДКЕВР води до колапс цялата система.

Колегата му от "Енерго-Про" Стефан Абаджиев допълни, че заради свитите от ДКЕВР на 5 март 2013 г. приходи забавят от две седмици договорени с колективен трудов договор допълнителни възнаграждения към основните заплати на работниците в дружеството. "Ако останалите от енергетиката са в спешното отделение, ние сме в реанимацията", възползва се той от метафората на Золфелнер.

Еленко Божков обаче веднага се включи с думите, че "ако се приеме, че ние сме лекарите, които трябва да се справят, вие искате да ни отнемете скалпела, с който ще ви излекуваме".

Абаджиев посочи, че максимално са намалени всички разходи на дружеството, което вече само отчита електромерите си. Всички предприети от средата на миналата година мерки за намаляване на загубите обаче могат да ги свалят най-много с 1 процент през следващите 11 месеца, докато ДКЕВР ги реже от 14.12% на 10 процента, каза шефът на "Енерго-Про".

Той също поиска да се предвиди механизъм за връщане на дължимите от НЕК за миналата година 46 млн. лв. за изкупуване на ток от ВЕИ и посочи, че сега не е ясно също как ще се възстановяват новите разходи за ВЕИ. Абаджиев посочи, че по тази причина дружеството смята да съди България в международен арбитражен съд, ако държавата, включително в лицето на ДКЕВР, не реши този проблем.

А след изчерпване на ВЕИ-квотите накъде?

По този повод от НЕК пък обърнаха внимание, че методиката за цените определя квоти за закупуване на ток от възобновяеми източници през следващите месеци до юли 2014 г., но не регламентира какво да прави държавното дружество като обществен снабдител при положение, че тези квоти се изчерпат, а ВЕИ-централите продължат да произвеждат, а по закон НЕК и електроразпределителните дружества са длъжни да купуват тази енергия.

От "Енерго-Про" казаха, че ДКЕВР не може да определя на всички ЕРП-та еднакви надценки при продажба на ток на предприятия, които не са си намерили доставчик на свободния пазар.

В заключение шефът на ДКЕВР Анжела Тонева заяви, че световна практика е направените инвестиции за намаляване на загубите в енергийните мрежи да се остойностяват след постигане на заложените цели, но не каза дали този подход ще бъде приложен от регулатора от юли 2014 г.

"Булгаргаз" също потърпевш от цените на тока

На проведеното по-рано публично обсъждане на намалението на цената на тока, произвеждан от топлофикационните дружества с когеренационни мощности стана ясно, че потърпевшо от това ще се окаже държавното газово дружество "Булгаргаз". Причината е, че ще се намалят приходите на топлофикационните дружества и те няма да може да се разплащат за закупения газ.

И в момента газовият доставчик има да си прибира само от столичното парно над 260 млн. лв. за доставена суровина. Още десетки милиони лева му дължат и останалите дружества от сектора.

В Европейския съюз няма дружество, което да продава на пазарни цени електрическата си енергия, произведена по комбиниран способ, коментира Валентин Терзийски, председател на Камарата на енергетиците.

Той смята също, че по-ниските цени, на които ще се купува токът от топлофикации, ще доведат до сериозни загуби на дружествата и не би се изненадал, ако се стигне до фалити. Терзийски коментира, че в определените от ДКЕВР тарифи не са включени средства за закупуване на парникови квоти с мотива, че тези разходи няма да бъдат извършени през регулаторния период. Той обаче приключва в края на юни 2014 г., а ТЕЦ-овете трябва да платят въглеродните емисии до 30 април.

________________________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
На фокус
                               
Проектът "Ефективни форми на гражданското участие в процеса на взимане на решения и контрол върху управлението" има за цел да фокусира вниманието върху обществените съвети като форма на гражданско участие в управлението.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟На фокус“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Ако сте гражданска организация и участвате в обществен съвет, имате преки впечатления и предложения, които искате да споделите, свържете се с нас тук.

Още по темата

Още от На фокус

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?