Фабрични настройки ще ограничават звука на МР3-плейърите

Фабрични настройки ще ограничават звука на МР3-плейърите

Фабрични настройки на персоналните музикални плейъри ще осигуряват безопасни нива на звука за потребителите. Това предвижда решение на Европейската комисия от понеделник. Ще има и ясни предупреждения относно вредните ефекти от прекаленото излагане на силен звук.

През октомври 2008 г. Научният комитет на ЕС по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове предупреди, че слушането на персонални музикални плейъри със силен звук през продължителен период от време може да доведе до трайни увреждания на слуха. При 5 - 10 % от хората има опасност от трайна загуба на слуха. Това са хората, които обикновено слушат музика повече от 1 час дневно при силно увеличен звук. Смята се, че близо 10 милиона от хората в ЕС може да са изложени на риск. В понеделник Европейската комисия предостави мандат на Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) за изготвянето на нови технически стандарти за безопасност, съобщиха от прессслужбата на комисията.

Европейският комисар по въпросите на потребителите Меглена Кунева коментира, че е лесно е да се усили звука на МР3 плейъра до нива, които могат да увредят слуха, особено на шумна улица или в градския транспорт.

"А истината е, че особено младите хора, които понякога слушат с часове силна музика всяка седмица, нямат представа, че излагат слуха си на риск. Може да изминат години, преди слуховото уреждане да се прояви и тогава просто вече е твърде късно. С тези стандарти ще се въведат малки технически промени в плейърите, така че да са фабрично настроени нормалната им употреба да е безопасна. Ако потребителите пожелаят да променят фабричните настройки на звука, те ще могат да го сторят, но ще има ясни предупреждения за риска, който поемат“, посочи Кунева.

В решението на ЕК от понеделник се подчертава, че безопасната употреба на музикалните устройства зависи от времето на излагане и силата на звука. При 80 децибела, слушането следва да се ограничава до 40 часа седмично. При 89 децибела, слушането следва да не надхвърля 5 часа седмично.

Продуктите ще бъдат фабрично настроени на тези безопасни нива на експозиция. По-високи нива на звука ще са възможни, при условие, че те са съзнателно избрани от ползвателя и в продукта е интегриран надежден начин, чрез който той да бъде предупреден за рисковете.

Трябва да има подходящи предупреждения за потребителите относно опасностите и начините за тяхното избягване, в това число и когато оригиналните слушалки се заменят с друг вид слушалки, което води до по-високи и опасни нива на звука. В решението на ЕК не се установяват начините за предупреждаване. Промишлените решения биха могли да включват етикети или цифрова информация на екрана.

Стандартите на ЕС не са задължителни, но ако новият стандарт бъде одобрен от ЕК и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, той става де факто норма за промишлеността. Това е така, защото продуктите, отговарящи на тези стандарти, се смятат за безопасни — в противен случай производителите трябва да ги подложат на скъпоструващи независими изпитвания. Новите стандарти за безопасност ще се прилагат само за бъдещите продукти.

Споделяне

Още от Европа