Проф. Емилия Миланова и Иван Костов в анализ за Корпоративна банка:

Фалитът на КТБ ще изправи банковата система пред ликвидна криза

Фалитът на КТБ ще изправи банковата система пред ликвидна криза

Най-вероятно БНБ няма да може да докаже до 10 октомври 2014 г., че капиталовата адекватност на Корпоративна търговска банка (КТБ) е отрицателна, и да ѝ отнеме лиценза. Същевременно БНБ няма становище и готовност за преговори с акционерите на банката; няма и не подготвя информация за решаване на проблема за оздравяване на банката. Тази информация включва изчисляване на ползите и разходите (щетите) от забавянето, ликвидацията или оздравяването на групата КТБ и Банка Виктория.

Забавянето превръща ликвидния проблем в капиталов. "УС на БНБ си дава сметка за системния риск за банките, фиска и икономиката от несъстоятелността на четвъртата банка в страната с 8.81% от активите на кредитната система. Но не е в състояние да го предотврати".

Това се казва в анализ на Лабораторията за управление на риска за "Рисковете от специалния надзор върху банковата група КТБ АД & КАБ (ТБВ).

Анализът е дело на проф. Емилия Миланова, бивш подуправител на БНБ и ръководител на банковия надзор и на Иван Костов, ръководител на лабораторията.

За разлика от другите анализи на лабораторията, този е със свободен достъп на сайта ѝ, очевидно поради силния обществен отзвук и значение на проблема с КТБ и дъщерната ѝ ТБВ (Банка Виктория, преименуваната "Креди Агрикол - България"). Още повече, че и проф. Миланова, и бившият премиер Иван Костов активно коментираха ситуацията около банката, а проф. Миланова отправи публично остри критики към действията на БНБ по отношение на КТБ.

След като правят преглед и анализ на доклада за текущото състояние на КТБ и ТБВ, огласен от квесторите на 25 юли, както и поредицата от публични съобщения на БНБ, двамата автори стигат до извода, че в общ икономически план нерешаването на съдбата на КТБ и дъщерната ѝ Банка Виктория може да заплаши цялата банкова система от ликвидна криза.

"Коефициентите на ликвидност, които поддържат банките, за да я предотвратят, влошава техните финансови резултати и ограничава кредитната им активност в условия на неблагоприятна конюнктура. Несъстоятелността на КТБ-КАБ (ТБВ) ще генерира системен риск в страната с потенциала си да предизвика банкова ликвидна криза", пише в доклада.

"Обезценяването на капитала на КТБ чрез "специални критерии“, т.е. без нормативно основание и равнопоставеност с останалите банки, вероятно ще доведе до процес в международен съд, който може да бъде спечелен първо от акционерите, а след това съдът ще уважи подобни искове от вложители и други клиенти на банката4, прогнозират Миланова и Костов.

Според тях "специалният надзор на БНБ води КТБ към несъстоятелност посредством отделянето от нея на качествените ѝ активи и прехвърлянето им в ТБВ. Удължаването на специалния надзор влошава състоянието на кредитния портфейл на КТБ".

В заключенията на авторите пише още:

"Неправилно е поставен проблемът за оценка за капиталовата адекватност на банка, която има ликвиден проблем. С висока степен на вероятност може да се твърди, че до 10.10.2014 г. БНБ няма да има основания дори по своите "специални критерии“ да оцени като отрицателна капиталовата адекватност на КТБ и да ѝ отнеме лиценза. Ликвидният проблем ще остане и за "добрата“, и за "лошата“ част на банката (по характеристиките на Управителя на БНБ), ако няма правителствена подкрепа".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?