Фандъкова: Без резки промени в образованието през първата година от мандата

Следващото правителство ще работи за общ закон за образованието и приемане на национална квалификационна рамка, която е изискване към участниците в Болонския процес. Това заявява в неделя пред БТА заместник-кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, която бе избрана за депутат от ГЕРБ и която бе посочена от Бойко Борисов за бъдещ министър на образованието.

Тя заяви, че няма да закриват БАН, но реформата там трябва да обвърже науката с образованието, а финансирането на институтите да е солидарно между държавата, бизнеса и от спечелените външни проекти.

"Нашата програма за управление в сектора "Образование" залага на интегрирания подход, който обединява предучилищната подготовка, средното образование, висшето образование и науката", казва Фандъкова.

"Фокусираме се върху предучилищното образование, което е изключително важен етап, за да може децата да имат равен старт. Една от мерките е задължителното предучилищно образование да пада като възраст. В рамките на две години в предучилищното образование трябва да бъдат обхванати и петгодишните, след което да се работи постепенно и за следващи стъпки..Въпросът е държавата да приеме, че детската градина е етап от образованието и да осигури средства за това", казва бъдещият министър.

По време на мандата ѝ като зам.-кмет по образованието София изпадна в остра криза, предизвикана от недостига на детски градини. 

Тя твърди, че са направени разчети и ангажиментът на ГЕРБ е в рамките на 2 години да бъдат обхванати и петгодишните деца в предучилищни заведения, като за това ще се осигури държавно финансиране.

На въпрос дали от първи до 12 клас ще се учи по един учебен план, тя припомня, че учебният план стигна до 7 клас.

"Той прекъсна, защото не беше приет законът, защото не бяха положени усилия за създаването на учебните програми и учебниците по този учебен план. И учениците
в осми клас догодина ще учат по стария учебен план, с изключение на тези в профилираните гимназии. Останалите ще учат по учебни помагала - това е проблем, който трябва да се решава бързо със законодателни мерки", казва Фандъкова.

ГЕРБ подготвя нов закон, в който са застъпени редица неща от проекта, внесен от сегашното правителство.

В него има добри идеи, но редица текстове не са доизчистени. Нашият проект като рамка трябва да обедини различните сега съществуващи закони - за учебен план, за
професионалното образование, за народната просвета, казва бъдещият министър.

"Ние ще предложим един закон, който ще формулира ясно отговорностите и ангажиментите на всеки един от участниците в системата -  когато става въпрос за децата и учениците мерките трябва да съобразени с възрастовите особености. Не може да се въздейства по един и същи начин на децата в началното училище и в средното образование.

В същото време подробностите ще бъдат формулирани в стандарти. Тоест законът предполага разработването на стандарти по различните проблеми", допълва тя.

Фандъкова посочва, че системата на делегираните бюджети ще бъде запазена, но усъвършенствана според основната цел - получаване на качествено образование във всяко едно от училищата. Тя трябва да се диференцира спрямо училището, а не спрямо региона. "Като пример мога да дам еднаквия стандарт за всички софийски училища, които са в различните райони, а в същото време разходите за издръжката им са коренно различни."

"Нашето виждане е първата година системата да се успокои от множеството реформи, които са правени - тя е уморена от това. В същото време на национално ниво трябва да бъдат направени анализи на всички промени, които са станали досега - да се видят всички неизползвани модели", казва Фандъкова.

По думите ѝ "през първата година не можем да говорим за някакви резки и кардинални промени, важно е да се разработи и да се приеме закон, да се приемат стандартите."

По отношение на висшето образование досега не беше достатъчна политическата воля и волята за реформи. Не бяха приети нито един нормативен и програмен документ в това отношение, коментира тя.

Автономията на университетите ще се запази, ще бъдат въведени сериозни критерии и оценка на качеството. "Тоест, оценяването е на изхода, а не се правят тежки приемни изпити на входа. Но това не може да стане централизирано от държавата, това става с нормативни мерки и с промени в системата за акредитация и оценяване, което ще гарантира този процес", посочва Фандъкова.

Споделяне

Още по темата

Още от България