Фандъкова предлага нови правила за наемане на общински жилища

Създават се два фонда за настаняване - на нормиран и на пазарен наем

Фандъкова предлага нови правила за наемане на общински жилища

Само една кола да имат бъдещите наематели на общински жилища - това е заложено в проект за нова Наредба за управление на общинските жилища на Столичната община, подготвена от работна група създадена със заповед на кмета Йорданка Фандъкова.

С този документ не се променят и отнемат права на сегашните наематели, обясниха от общината, а се въвеждат механизми за подобряване на управлението на тези имоти, съобщава dnevnik.bg.

Сегашните наематели, които са в заварено положение, ще продължат да ги използват по реда, по който са настанени в тях, както и ще могат да използват всички регламентирани възможности за тяхното купуване. Няма да има промени и в наемната цена.

Разпоредбите на документа след приемането му от общинския съвет ще се отнасят само за бъдещите наематели на общински жилища.

Наемателите да притежават само една кола

Новите изисквания, разписани в проекта за наредба, забраняват използването на отпадъци за отопление, както и притежанието на повече от един автомобил на домакинство, като това са част от мерките за намаляване на замърсяването на въздуха в града.

Бъдещите наематели ще трябва и да застраховат жилището в полза на Столичната община за целия срок на договора, както и да платят еднократен депозит. Те няма да могат да купуват домовете, в които са настанени.

Създават се два фонда за настаняване

Създават се два жилищни фонда: "Настаняване под наем при условията на нормиран наем" и "Настаняване под наем при условията на пазарен наем".

Първият фонд, в който наемът е нормиран, е за лица и семейства, които са в риск от бедност и социално изключване. В тази група, например са младежите, които напускат специализираните институции, хората с трайна степен на увреждания над 71 %, самотни родители, преподаватели във висши училища или научни институции до 35 - годишна възраст с образователна степен "доктор" и други.

Жилището може да се ползва само за срок от 5 години и това е част от политиката за стимулиране на хората да излязат от икономическо-социална изолация. Това условие не важи за лицата с трайно намалена, над 71 %, работоспособност.

Ще има пазарен наем за някои домакинства

Фондът за настаняване в жилища на пазарен наем е за домакинства, които могат да ги наемат чрез тръжна процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Срокът за наемане на такова жилище е 7 години.

Проектът за наредба въвежда нов диференциран подход към начина на определяне на цената на нормирания наем, според спецификата на домакинството. За тези, които са по пазарен наем, цената се формира по наредбата за търговете.

С новата наредба се определят резервни жилища за домакинства, пострадали при бедствия и аварии. Променен е и редът за увеличаване на общинския жилищен фонд, има повече отговорности по контрола от районните кметове, както и е подобрена методиката за получаване на точки при класиранията, посочват от общината.

Предстои обществено обсъждане на проекта за наредба

Проектът за наредбата ще бъде публикуван за обществено обсъждане за срок от 60 дни.

В работната група по създаването му са участвали съветници от всички политически групи, представени в СОС, както и зам.-кметът Дончо Барбалов и експерти от администрацията на Столичната община.

Председател е Силвия Христова от ГЕРБ, която е и председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?