Фармацевти се обявиха против награди от фирми срещу реализирани обороти

Фармацевти се обявиха против награди от фирми срещу реализирани обороти

Съсловната организация на магистър-фармацевтите – Българският фармацевтичен съюз (БФС) се обяви против неетичните практики за предлагането на фармацевтични продукти срещу различни маркетингови стимули. Става въпрос за различни награди, включително и екскурзии, с които фирми се отблагодаряват на собственици на аптеки за реализирани обороти от определен продукт. Подобни стимули се прилагат основно при търговията с хранителни добавки, козметични продукти и лекарства без рецепта, където конкуренцията е голяма.

Според Фармацевтичния съюз порочните практики за предоставяне на допълнителни облаги, които не следват от условията на договорите за търговска продажба на лекарствени продукти, като екскурзии, почивки, участия в семинари и т.н., могат да се квалифицират като форма на нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията и компетентният орган да установи нарушение на правилата на конкуленцията е Комисия за защита на конкуренцията.

Важно е да се уточни, че подобни практики не се разглеждат и забраняват изрично в съществуващата законова уредба.

Според Фармацевтичния съюз, който защитава интересите на магистър-фармацевти, собственици на малки аптеки, системата на ценообразуване е изключително порочна и се фокусира не върху качеството на предлаганата услуга, а върху най-ниски цени, които водят до търсенето с всички средства на високи обороти.

“Тези подходи водят до дъмпинг на цените и нелоялни търговски практики, от които се облагодетелстват собствениците на вериги от аптеки, а не фармацевтите работещи в тях. Българският фармацевтичен съюз не веднъж се е обявявал за по-прецизна регулация на пазара и за ограничения за т.нар. вертикална интеграция на участниците във веригата на производството, търговията на едро и на дребно с лекарствени продукти и липсата на ефективно ограничение едно лице да притежава не повече от четири аптеки, като се забрани свързаността на лицата“, посочват от организацията.

Фармацевтичният съюз предлага в закона да се въведе изрична забрана за предоставяне на допълнителни стимули за закупуване от търговците на дребно и на едро на лекарствени продукти, извън съдържанието на обичайните търговски условия на договорите за покупко-продажба; въвеждане на ефективно ограничение едно лице да притежава повече от четири аптеки, като се забрани свързаността на лицата; да се прецизират изискванията към рекламата на медикаментите и да се забрани предоставяне на аптеки и дистрибутори на мостри на лекарствени продукти.

Предложенията ще бъдат внесени за обсъждане при разглеждането на промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от Висшия съвет по фармация, както и с официално становище при публичното обсъждане на проекта.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?